Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Seminar trajnostne mobilnosti za turistične delavce

10.04.2019
Seminar trajnostne mobilnosti za turistične delavce

Kaj je trajnostna mobilnost in kakšne priložnosti ponuja turističnim delavcem? Zakaj je takšen način mobilnosti še toliko pomembnejši v gorskem svetu?

Več...

Posvet z mladimi o javnem potniškem prometu

07.02.2019
Posvet z mladimi o javnem potniškem prometu

V sredo, 6. 2. 2019 smo z dijaki Kranjske gimnazije, Biotehniškega centra Naklo, Srednje tehniške šole Kranj ter Šolskega centra Kranj spregovorili o javnem potniškem prometu.

Več...

Pohod ob Muri za vpis v seznam Ramsar lokalitet

21.01.2019

Tabrih – Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine vabi na že 20. pohod ob Muri (po Svetovnem dnevu mokrišč, 2. februarja) z namenom mokrišča ob Muri vpisati na seznam lokalitet, varovanih po konvenciji, podpisani v Ramsarju.

Več...

Nočni prevozi v veselem decembru uspeli!

09.01.2019
Nočni prevozi v veselem decembru uspeli!

V veselem decembru smo v Kranju v dveh nočeh (15.-16. 12 ter 20.-21.12.) testno izvedli nočne prevoze, katerih namen je bil preveriti potrebe in možnosti za redno uvajanje nočnih prevozov, predvsem za mlade, pa tudi druge, ki bi za vrnitev v nočne času raje izbrali organiziran prevoz. Predvsem v drugem vikendu sta bili vožnji dodobra polni, izredno dober odziv pa je akcija doživela tudi na socialnih omrežjih in med lokalnimi akterji (društva, organizatorji dogodkov, …).

Več...

Javni potniški promet na osrednjem Gorenjskem - prispevaj svoje mnenje

16.10.2018
Javni potniški promet na osrednjem Gorenjskem - prispevaj svoje mnenje

Podpora trajnostni mobilnosti se na območju osrednje Gorenjske (občine Kranj, Tržič, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko) v zadnjih letih povečuje, s sprejemom Celostnih prometnih strategij ter ukrepi, ki podpirajo hojo, kolesarjenje ter javni potniški promet (JPP) kot prometno prakso, pa želijo občine in država z učinkovito in okolju prijazno mobilnostjo izboljšati kakovostno bivanja za več kot 95.600 prebivalcev osrednje Gorenjske ter zmanjšati okoljski vpliv prometa.

Več...

Z blatnimi čevlji do nasmehov

22.05.2018
Z blatnimi čevlji do nasmehov

Godzni vrtci so oblika predšolske vzgoje, ki ima v Evropi (predvsem Skandinavija) veliko podpore s strani države. Tovrstna oblika varstva se je začela v 50-letih 20. stoletja v Nemčiji. Vodilo gozdnih vrtec je vzgoja samostojnega, samozavestnega in ozaveščenega posameznika preko proste igre, gibanja in socialnih veščin.

Več...

Aktivno v šolo s Pešbusom in Bicivlakom

10.04.2018
Aktivno v šolo s Pešbusom in Bicivlakom

Aktivni prihodi v šolo so pomembni, saj zadostijo minimalni potrebi otrok po gibanju, povečujejo njihov samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa dajo otrokom možnost druženja z vrstniki, kar v današnjem času ni zanemarljivo. Aktivno v šolo je projekt, ki ga vodi IPOP - Inštitut za politike prostora, partnerji projekta smo CIPRA Slovenija in FOCUS, društvo za sonaravni razvoj.

Več...

Gozdni vrtec, kjer otroci uživajo v naravi

14.12.2017
Gozdni vrtec, kjer otroci uživajo v naravi

Z majhno skupino vzgojiteljic iz Hrvaškega vrtca smo v sredo, 22. novembra, prisostvovali običajnemu dnevu v enem prvih gozdnih vrtcev v Avstriji. Vrtec se nahaja na posesti ekološke kmetije, svoja potepanja pa skupina opravlja tudi v sosednjih gozdovih, ki so v lasti vaščanov. Razvil se je iz majhnega projekta in tako tudi obstal; povpraševanja je toliko, da morajo vsako leto zavrniti nekaj otrok. Skupina šteje 21 otrok v starosti od 3 do 5 let, za katere skrbita dve vzgojiteljici, tretja pa skrbi za administrativne in vodstvene zadeve. CIPRA Slovenija že vrsto let organizira ekskurzije za vzgojitelje in učitelje v gozdni vrtec Verein Waldkindergarten Maria Saal, kjer izvajanje gozdne pedagogike lahko resnično doživijo.

Več...

Uvedba taktnega železniškega prometa v LUR

21.09.2017
Uvedba taktnega železniškega prometa v LUR

Železniški potniški promet v Sloveniji še vedno upada, saj njegove storitve na osnovi sedanje infrastrukture v deželi z razpršeno poselitvijo, gosto mrežo cest in avtocest, le težko konkurirajo ne le osebnemu motornemu prevozu, temveč tudi storitvam linijskih avtobusnih prevoznikov.

Več...

Ognji so zopet zagoreli

14.08.2017
Ognji so zopet zagoreli

Prireditev Ogenj v Alpah se je odvijala v soboto, 12. 8. 2017 na Mali planini, kamor smo se z redno avtobusno linijo odpravili iz Ljubljane in Kamnika.

Več...