Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Planinstvo 4.0

06.01.2022
Image caption:

Gore so z ljudmi neločljivo povezane. V antičnem času so veljale za mistične kraje, kasneje so ljudje vanje zahajali iz ekonomskih razlogov. Danes so gore predvsem domena ljubiteljev narave in rekreacije, saj omogočajo dejavno preživljanje prostega časa v naravi. Planinstvo ima v Sloveniji že dolgo tradicijo in je močno prepleteno s slovensko narodno identiteto.

Epidemija novega koronavirusa je močno posegla v načine preživljanja prostega časa. Planinstvo je med Slovenci vedno bolj priljubljena oblika prostočasne športne aktivnosti. V letu 2020 in 2021 smo tako zabeležili rekordni porast števila dnevnih in tudi večdnevnih domačih obiskovalcev slovenskih gora.

 

V zadnjih letih v gorskem svetu zaznavamo številne izzive z vidika trajnostnega upravljanja tega prostora:

  1. prometna preobremenjenost in prometno onesnaževanje,
  2. odlaganje odpadkov,
  3. oteženo izvajanje varstva naravne in kulturne dediščine,
  4. naravne nesreče,
  5. porast nesreč ljudi v gorah,
  6. številne poškodbe planinskih poti in ostale planinske infrastrukture.

Na podlagi realnih podatkov bomo pridobili dejanski prikaz stanja obiska slovenskih gora (pilotne lokacije). Pridobljeni podatki bodo služili za analitičen prikaz in nujne napovedi tokov obiskovalcev na določeni lokaciji. Z nadgrajeno spletno aplikacijo (mapz.pzs.si) bomo uporabnike lahko preko uporabe javnega potniškega prometa preusmerjali na manj obremenjene lokacije, s tem jim bomo omogočali večjo varnost, kakovostno doživljanje narave, hkrati pa zniževali okoljski odtis (promet, presežene nosilne zmogljivosti območja, smotrnejša raba virov).

 

Financer: Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

Višina odobrenih sredstev: 199.977,00 €

Partnerji: Planinska zveza Slovenije (vodilni partner), CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Planinsko društvo Tržič.

Trajnaje projekta: januar 2022 - december 2023

Image caption: