Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

JeloviZA

25.07.2022
Image caption:

Naziv projekta: »JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve«

Akronim projekta: JeloviZA

Finančna podpora operacije: 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.

Program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Trajanje projekta: od 1.5.2022 do 30.4.2024

 

Izhodišče:

Območje Jelovice predstavlja pomembno strnjeno območje ohranjene narave v Sloveniji. Odlikuje ga status Nature 2000 in različni dragoceni habitati ptic, naravni rezervati in danosti. Območje je že utrpelo posledice podnebnih sprememb: naravne ujme so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem še povečale ranljivost območja.

 

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice. Z dosego ključnih rezultatov projekta bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in zasledovali neposreden učinek boljše usposobljenosti deležnikov za upravljanje ekosistemov.

 

Glavne projektne aktivnosti:

 • obnova poškodovanega in ogolelega gozda s sadnjo prilagojenih drevesnih vrst in varstvo habitatnih dreves
 • participativna priprava Modela upravljanja območja Jelovica
 • aktivnosti za deležnike, kot so prenos dobrih praks, izobraževanja, pogovori in delavnice, s katerimi bomo dosegli boljšo usposobljenost in strokovnost za upravljanje ekosistemov
 • popis vrst divji petelin, gozdni jereb in triprsti detel
 • namestitev števcev za pridobitev podatkov o obremenjenosti prostora (št. obiskovalcev, prometa, izvajanje rekreacijskih dejavnosti itd.) in priprava ocene obremenjenosti prostora
 • popis in vrednotenje ekosistemskih storitev na celotnem območju
 • obnova gnezdilnic za kozače
 • ozaveščanje in komunikacijske aktivnosti za ohranitev območja

 

Ključni rezultati projekta:

 • obnova ekosistemov
 • analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici
 • participativna priprava Modela upravljanja
 • ogled dobrih praks
 • vrednotenje ekosistemskih storitev
 • conacija območja
 • ozaveščanje in strokovno usposabljanje 
 • izvedba komunikacijskih kampanj

 

Ciljne skupine projekta so:

 • predstavniki lokalnih skupnosti občin
 • lovci
 • gozdarji
 • naravovarstveniki
 • zaposleni v turizmu
 • zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine
 • upravljalci gospodarsko-javne infrastrukture
 • lastniki gozdov
 • lokalno prebivalstvo
 • ponudniki javno-zdravstvenih storitev
 • zaposleni v kulturnih ustanovah

 

Vodilni partner: CIPRA Slovenija

Projektni partnerji:

Zavod za varstvo narave (OE Kranj)

Zavod za gozdove (OE Bled)

Razvojna agencija SORA d.o.o.

Občina Železniki

CIPRA International

 

Kontaktna oseba:

Katarina Žakelj,

 

#EEANorwayGrantsSlovenia 

https://www.norwaygrants.si/

Image caption:
Image caption: