Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

JeloviZA

25.07.2022
Image caption:

Naziv projekta: »JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve«

Akronim projekta: JeloviZA

Finančna podpora operacije: 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.

Program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Trajanje projekta: od 1.5.2022 do 30.4.2024

 

Izhodišče:

Območje Jelovice predstavlja pomembno strnjeno območje ohranjene narave v Sloveniji. Odlikuje ga status Nature 2000 in različni dragoceni habitati ptic, naravni rezervati in danosti. Območje je že utrpelo posledice podnebnih sprememb: naravne ujme so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem še povečale ranljivost območja.

 

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice. Z dosego ključnih rezultatov projekta bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in zasledovali neposreden učinek boljše usposobljenosti deležnikov za upravljanje ekosistemov.

 

Glavne projektne aktivnosti:

 • obnova poškodovanega in ogolelega gozda s sadnjo prilagojenih drevesnih vrst in varstvo habitatnih dreves
 • participativna priprava Modela upravljanja območja Jelovica
 • aktivnosti za deležnike, kot so prenos dobrih praks, izobraževanja, pogovori in delavnice, s katerimi bomo dosegli boljšo usposobljenost in strokovnost za upravljanje ekosistemov
 • popis vrst divji petelin, gozdni jereb in triprsti detel
 • namestitev števcev za pridobitev podatkov o obremenjenosti prostora (št. obiskovalcev, prometa, izvajanje rekreacijskih dejavnosti itd.) in priprava ocene obremenjenosti prostora
 • popis in vrednotenje ekosistemskih storitev na celotnem območju
 • obnova gnezdilnic za kozače
 • ozaveščanje in komunikacijske aktivnosti za ohranitev območja

 

Ključni rezultati projekta:

 • obnova ekosistemov
 • analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici
 • participativna priprava Modela upravljanja
 • ogled dobrih praks
 • vrednotenje ekosistemskih storitev
 • conacija območja
 • ozaveščanje in strokovno usposabljanje 
 • izvedba komunikacijskih kampanj

 

Ciljne skupine projekta so:

 • predstavniki lokalnih skupnosti občin
 • lovci
 • gozdarji
 • naravovarstveniki
 • zaposleni v turizmu
 • zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine
 • upravljalci gospodarsko-javne infrastrukture
 • lastniki gozdov
 • lokalno prebivalstvo
 • ponudniki javno-zdravstvenih storitev
 • zaposleni v kulturnih ustanovah

 

Vodilni partner: CIPRA Slovenija

Projektni partnerji:

Zavod za varstvo narave (OE Kranj)

Zavod za gozdove (OE Bled)

Razvojna agencija SORA d.o.o.

Občina Železniki

CIPRA International

 

Zloženko JeloviZA si oglej TUKAJ.

Aktualno dogajanje na projektu je zbrano TUKAJ.

 

Kontaktna oseba:

Katarina Žakelj,

Kristina Stakne,

 

#EEANorwayGrantsSlovenia 

https://www.norwaygrants.si/

Image caption:
Image caption: