Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Konferenca: Trajnostno usmerjanje tovornega prometa v občutljivih območjih

01.01.2011

Španija, Vittoria, 7.-8. april 2005. Sustainable Freight Transport in Sensitive Areas.Mednarodna konferenca, ki je bila izvedena s pomočjo baskovskega ministrstva za promet in organizacije T (European Federation for TRANSPORT and ENVIRONMENT), je bila namenjena problematiki prometa, predvsem tovornega, preko občutljivih regij. Konferenca je potekala 2 dni, v petek, 7. aprila pa je po konferenci sledilo še Letno zasedanje organizacije ITE (Initiative Transport Europe) ter v soboto, 8. aprila delavnica ITE.

Predstavnik CIPRE Slovenija se je udeležil konference, letnega zasedanja ter delavnice na povabilo predsednika ITE ter ob finančni podpori organizacije T&E. Kljub temu, da je bil program konference enoten, je bilo opazno, da so bili predavatelji usmerjeni v dva različna sklopa – splošni sklop, kjer so govorili o tem, kaj trajnostna prometna politika pomeni v realnosti, občutljivosti alpskega in pirenejskega sveta ter posamezni konkretni primeri in modeli iz različnih držav, od Španije do Švedske, o ukrepih za obvladovanje (tovornega) prometa. Drugi del je bil namenjen transportni problematiki Pirenejev, kjer so govorniki tako iz Francije kot Španije predstavljali ukrepe, programe in uspehe pri uresničevanju trajnostne prometne politike preko Pirenejev.

Iz nastopov govornikov je bilo slišati, da so sicer posamezne države uspele na določenih področjih bolj ali manj uspešno izvajati ukrepe, ki so v korist tako okolju (a to ne pomeni nobenih negativnih posledic), kot uporabnikom cest in železnic ter državi. A vendar je dokaj pogosto še vedno razkorak med stroko in dejanskimi političnimi odločitvami, ki si trajnosti razvoj predstavljajo po svoje. Še vedno je po državah trend naraščanja prometa, kar je zastrašujoč podatek in veliko raziskav in ukrepov je usmerjenih v posodabljanje železniške infrastrukture in preusmerjevanje prometa na železnice.

Španija in Portugalska sta državi z največjim koeficientom količine transporta na BDP ter investicij v transport glede na BDP. Govorniki v splošnem delu, so predstavili, da ni velike korelacije med investicijami v prometno infrastrukturo in BDP, a hkrati tako nacionalno ministrstvo kot ministrstva avtonomnih skupnosti v Pirenejih načrtujejo velike investicije v nove prometne koridorje ter velike distribucijske centre. Kljub že trem avtocestam preko Pirenejev se načrtuje še četrta, namesto da bi investicije usmerjali v železniški sistem. Neprimerno politiko pojasnjujejo tudi številke. V letu 2003 je bilo kar 95% tovornega prometa preko Pirenejev prepeljanega preko cestnega sistema. Ta je znašal 18.000 tovornjakov na dan, v letu 2020 pa kažejo napovedi, da se bo število dvignilo na 40.000 tovornjakov na dan.

Prometna politika Švice je med najbolj trajnostno usmerjenimi v Evropi, saj so bili zaradi občutljivosti okolja prisiljeni v ostre ukrepe, vendar je bilo za delovanje sistema potrebnih dobrih 20 let, tako da je predstavnik švicarskega urada za promet opozarjal na dejstvo, da je potrebno slediti majhnim korakom, a z jasno vizijo.

Na konferenci je bil narejen tudi neformalni pogovor z g. Matthiasom Rinderknechtom iz nacionalne pisarne za promet iz Švice. G. Rinderknecht je pripravljen priti v Slovenijo ali zagotoviti neko drugo osebo, ki bi lahko predstavila švicarsko prometno politiko in sistem cestninjenja ter preusmerjanja prometa na železnice. Dobri odnosi so bili vzpostavljeni tudi s predstavniki T&E, sicer največje nevladne organizacije na področju prometa v Evropi (ki je pri svojem delovanju usmerjena v strategije in načrtovanje prometne politike na evropskem nivoju in so tako močan zastopnik v Bruslju).

Na letnem zasedanju organizacije ITE so poleg še štirih ostalih nevladnih organizacij, potrdili članstvo CIPRE Slovenija v tej organizaciji, ki sedaj šteje 47 članov iz 8 držav. ITE je krovna organizacija, ki povezuje nevladne organizacije, pretežno iz Francije ter tudi Švice, Avstrije, Italije, Nemčije in Lihtenštajna, ki se pri svojem delovanju usmerjajo v prometno problematiko. Članstvo v tej krovni organizaciji je zelo dobrodošlo za CIPRO Slovenija, saj bo tako lažje izmenjevala izkušnje ter primere dobrih ukrepov iz tujine na slovenske razmere. Članice prejemajo mesečna obvestila o dogajanju v okviru ITE ter širše, načrtovana pa je tudi skupna akcija 1. oktobra 2005 na temo prometa in spreminjanje klime.

Zapisal: Dušan Prašnikar