Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Naj te zapelje zelena mobilnost

17.09.2018
Image caption:

S projektom Naj te zapelje zelena mobilnost želimo z inovativnimi organizacijskimi, promocijskimi in izobraževalnimi ukrepi promovirati in izboljšati zasedenost ter s tem izkoriščenost potenciala obstoječe mreže JPP na območju osrednje Gorenjske, t.j. na vplivnem območju mesta Kranj. Na območju je veliko turistično-rekreacijskih, kulturno-izobraževalnih ter storitvenih ponudb, ki so dostopne s trajnostnimi oblikami premikanja, vendar se zaradi raznoraznih zadržkov ter nepoznavanja mobilnostnih možnosti prebivalci za doseganje cilja, večkrat raje odločijo za uporabo avtomobila kot hoje, kolesa ter JPP-ja.

V projektu se prednostno ukvarjamo z javnim potniškim prometom, saj je zasedenost na linijah mestnega potniškega prometa v Kranju ter medkrajevnih linijah žal precej nizka, saj mestni avtobus vsakodnevno uporablja zgolj 8 % vprašanih, medkrajevni avtobus pa 3 % vprašanih (CPS MOK, 2017).

Namen projekta je promocija mobilnostnih možnosti, ki jih ponuja obstoječa mreža JPP, med ciljnimi skupinami: mladi, družine ter aktivni starostniki. Informirali bomo tudi multiplikatorje (medije, učitelje, prevoznike, zaposlene na občinah, ...) ter generatorje prometa (turistične ponudnike, trgovske centre, kulturne ustanove) in posledično širšo javnost o mobilnostnih možnostih za doseganje različnih ciljev na območju osrednje Gorenjske.

Image caption:

Aktivnosti:

  • Oblikovanje in testna izvedba mobilnostnih shem za doseganje prostočasnih aktivnosti. Mobilnostna shema je prikaz načinov uporabe trajnostnih prevoznih sredstev za doseganje prostočasnih aktivnosti (npr. rekreacija, turizem, nakupovanje, obiskovanje in druge prostočasne aktivnosti) z jasno grafično skomuniciranimi časovnim, trasnimi in vsebinskim predlogi.Oblikovane bodo sheme za doseganje: ciljev v smeri podeželskega območja osrednje Gorenjske (npr. kmetije, izletniška izhodišča), kulturnih, izobraževalnih, storitvenih in drugih ciljev v smeri mesta Kranj. Zbirka izletov (mobilnostnih shem) po Gorenjski za mlade, družine in starejše je na voljo v elektronski in tiskani obliki.
  • Nagradni natečaj za potnike, ki bodo uporabili predlagane mobilnostne sheme oz. oblikovali lastno shemo. Album s prispevki je navoljo tu.
  • Prepoznavanje in testiranje pomožne opreme (kolesarske prikolice, košarice ipd.) za izvajanje mobilnostnih shem.
  • Analiza potreb, preučitev možnosti vzpostavitve nočnih prevozov ob koncu tedna ter testna izvedba.
  • Snemanje kratkih promocijskih filmčkov in promocijskih sporočil v sodelovanju z mladimi kot promocija za uporabo JPP.
  • Organizacija zaključnega dogodka s posvetom in sklenitvijo dogovora (19. 9. 2019, Kranj) ključnih akterjev uvajanja in promocije trajnostne mobilnosti na območju osrednje Gorenjske.
Image caption:

Projekt »Naj te zapelje zelena mobilnost« izvajata CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: http://www.ctrp-kranj.si/

Ministrstvo za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/