Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

 • Mednarodni dan gora - uveljavljanje skromnosti v gorniškem turizmu

  Leta 2002 je generalna skupščina OZN 11. december razglasila za mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo od leta 2003. To obeležje opozarja na ekosistemski pomen gora in na potrebo po trajnostnem razvoj gorskih območij, saj so gorska območja ena tistih kopnih območij na planetu, kjer so vplivi modernizacije, urbanizacije in degradacije, med manj izrazitimi, hkrati pa so ta območja pomembna zaradi zagotavljanja številnih ekosistemskih storitev na globalni ravni.

  Več…

 • Neprečiščene odpadne vode z gora iztekajo v vodne vire

  Obisk slovenskih gora je rekorden, marsikateri prostočasni objekt (planinske koče, gostilne, vikendi) pa še vedno nima urejene delujoče ali z zakonodajo usklajene čistilne naprave. Odpadne vode zato pogosto neprečiščene iztekajo v okolje in onesnažujejo vodne vire.

  Več…

 • Odpadne vode s Koče pri Triglavskih jezerih onesnažujejo Dvojno jezero

  Obisk slovenskih gora je rekorden, marsikatera planinska koča pa še vedno nima delujoče čistilne naprave. Odpadne vode zato prosto iztekajo v okolje in onesnažujejo vodne vire. Neodvisno od količin komunalnih odpadnih voda mora lastnik planinskega objekta z njimi ravnati skladno z zakonodajo ter poskrbeti za minimalen možen vpliv na okolje ter naravo.

  Več…

 • Triglavski narodni park potrebuje strokovno, ne političnega vodenja

  Konec novembra je v javnost prišla novica o imenovanju novega direktorja Triglavskega narodnega parka. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak za ta položaj predlaga Tita Potočnika. Kandidatov življenjepis ne vsebuje izkušenj, ki bi odražale strokovno usposobljenost za takšno delovno mesto. Vizija razvoja parka, ki jo je predložil kandidat, je praktično prepis obstoječega Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka.

  Več…

 • Mikrofon podnebju: študenti pogumno komunicirajo podnebne izzive

  Študentje med predavanjem g. Jerneja Stritiha Procesi oblikovanja podnebnih politik in strategij (foto Samo Kham)

  Podnebni cilji Slovenije so jasni, doseči želimo ogljično nevtralnost do leta 2050. Cilj bomo dosegli z ambicioznimi ukrepi, a tveganje za dosego ciljev ostaja. Za uspešno reševanje podnebnih izzivov namreč potrebujemo ustrezno usposobljenost in ozaveščenost (bodočih) odločevalcev, strokovnjakov in posameznikov.

  Več…

 • Gorski svet pod vedno večjimi pritiski

  Ogenj v Alpah je tradicionalni dogodek mednarodne mreže CIPRA. Ogenj, ki je nekoč na vrhovih opozarjal na bližajočo se nevarnost, danes simbolno kliče k soočenju z razvojnimi in okoljskimi problemi v Alpah. Tradicionalno poteka vsako drugo soboto v avgustu. Prvi je bil izveden že l. 1986, v Sloveniji ga imamo od l. 2004. Dogodku se pridružujejo tudi druge naravovarstvene organizacije v Alpah (Društvo za naravo Jalovec, planinska društva).

  Več…

 • Zagoreli Ognji - za gozd

  Teaser

  Z dogodkom Ogenj v Alpah pri CIPRI opozorimo na celovit način reševanja okoljskih in razvojnih vprašanj v Alpah. Tema letošnjega Ognja je bil gozd, njegova nega in socialne funkcije.

  Več…

 • Ogenj v Alpah 2019: Prelaz pripoveduje

  Teaser

  V soboto, 10. 8. so ponovno zasvetile luči po celotnem alpskem loku; v Sloveniji so se ognji prižgali na Vršiču, Vošci, Slemenovi špici, Ciprniku in Visoki ponci. Letošnja tema Ognja v Alpah, »Prelaz pripoveduje: o pomenih naravne in kulturne dediščine gorskih prelazov in dolin, spremembah v gorski pokrajini in izzivih sedanjosti na primeru Vršiča« opozarja na vlogo gorskih prelazov, ki so tako v preteklosti kot danes povezovali alpske doline.

  Več…

 • Je sobivanje divjega petelina in obiskovalcev na Vitrancu možno?

  Teaser

  Okrogla miza z naslovom »Divji petelin in krožno-kabinska žičnica na Vitranc – soobstoj?«, ki jo je v okviru letošnje akcije Ogenj v Alpah organizirala CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je pokazala, da je še posebej pri velikih infrastrukturnih projektih v slovenskih Alpah nujno potreben dialog, vključevanje deležnikov ter transparentnost.

  Več…

 • Izšli so Vozni redi v Alpah 2019

  Teaser

  Izšla je že enajsta knjižica Vozni redi v Alpah, v kateri so zbrani vozni redi vlakov, avtobusov, žičnic in ladjic ter ponudniki kolesarskih izposojevalnic in taksi prevozov na območju slovenskih Alp in tudi preko mej. Skupno je v knjižici 48 različnih prog , od tega jih 15 obratuje samo v času poletne sezone. Tako kot v lanskem letu, je tudi letos knjižica dvojezična, v slovenskem in angleškem jeziku. Naklada znaša 3.750 izvodov.

  Več…