Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Projekti na področju trajnostne mobilnosti

09.12.2016

Kaj imajo skupnega Alpe in promet?

Negativne učinke prometa predstavlja onesnaževanje ozračja z dušikovimi oksidi in ogljikovim dioksidom, pozidava prostora, hrup, nevarnost nesreč itd. Zaradi svoje zelo središčne lege v Evropi, so se Alpe soočile z vse večjim tranzitnim prometom. Ta je v preteklosti, in še vedno, narekuje pozidavo alpskih dolin s prometnicami. Tako so okolja, kjer je prevetrenost najslabša, kjer je kakovostne zemlje zelo malo in kjer je širitev hrupa največja, najbolj obremenjena s tranzitnim prometom in njegovimi negativnimi posledicami. 

Posamezni deli Alp so že močno zasičeni s prometom in nekatere dežele bijejo že desetletni boj proti tranzitnemu prometu, medtem ko v Sloveniji izboljšujemo pogoje za njegovo povečanje. Grožnje, ki nam preti, se dosedanja politika ne zaveda in je potrebno resno opozoriti na negativne posledice, ki nam prinaša povečanje tranzitnega prometa v Sloveniji. 

Aktivno v šolo in zdravo mesto

Image caption:
Image caption:
Image caption: