Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Storitve

14.04.2020
Image caption:
Z lokalnimi deležniki snujemo vizijo Strategije hodljivosti v občini Kamnik ©Srce Slovenije

S svojim znanjem, veščinami in izkušnjami želimo prispevati k trajnostnemu razvoju v Alpah tudi s svetovanjem, izobraževanjem in podporo pri lokalnem razvoju. V spodnji preglednici so predstavljene teme, ki jih pokrivamo z nekateri primeri dobrih praks. Sodelujemo z različnimi partnerji po celotnem alpskem loku in širše, tudi v tujini. 

Za več informacij o naši ponudbi nam pišite na [email protected] ali nas pokličite na 059071322.

 

Področja delovanja in ponudba storitev

Trajnostna mobilnost

 

 • predavanja za šole, društva, odločevalce
 • vključevanje javnosti
 • priprava strateških dokumentov in strokovnih podlag
 • priprava promocijskih gradiv za podporo trajnostni mobilnosti (mobilnostne sheme, vozni redi v Alpah, Zapeljan v gore)

Trajnostni turizem

 • organizacija in izvedba delavnic z različnimi ciljnimi skupinami
 • vključevanje javnosti
 • priprava strateških dokumentov in strokovnih podlag
 • podpora razvoju turističnih produktov (interpretacijske vsebine, mobilnostne sheme, vozni redi …)
 • organizacija in sodelovanje na dogodkih, strokovnih konferencah

Podpora trajnostnemu lokalnemu razvoju

Izobraževanja in predavanja

 • predavanja za šole: podnebne spremembe, trajnostni razvoj v alpskem prostoru, model alpske šole, kakovost zraka in pomen za zdravje, varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine
 • predavanja za društva: podnebne spremembe, trajnostni razvoj v alpskem prostoru, kakovost zraka in pomen za zdravje, varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interpretacija dediščine
 • predavanja za odločevalce: kakovost zraka in javno zdravje, trajnostna mobilnost kot hrbtenica lokalnega razvoja, uresničevanje Alpske konvencije na lokalni ravni, trajnostni turizem in interpretacija dediščine – priložnost za lokalni razvoj

Organizacija ekskurzij in dogodkov

 • ogledi dobrih praks v Sloveniji in tujini na področju trajnostnega razvoja v Alpah   
 • organizacija strokovnih ekskurzij (strokovna ekskurzija v gozdni vrtec v Avstriji, strokovna ekskurzija o trajnostni gradnji Vorarlberg)
 • organizacija okroglih miz, kampanj in drugih ozaveščevalnih dogodkov