Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih

25.02.2020
Kampanja za aktiven prihod v šolo učencev in učenk ter varovanec in varovank vzgojno-izobraževalnih inštitucij, ki poteka do l. 2021.
Image caption:

V projektu, ki  vodi Razvojna agencija Sinergija, sodelujemo še CIPRA Slovenija, Filozofska fakulteta UL, društvo Fokus ter IPOP - Inštitut za politike prostora. Projekt vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, zaposlene na občinah, z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo  igre Gremo peš! s kokoško Rozi za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.

CIPRA sodeluje v naslednjih sklopih projekta:

  • spodbujanja trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah:  usposabljanja koordinatorjev; prostorske analize in sodelovanje z občinami,
  • delavnice ali izobraževanja o trajnostni mobilnosti: usposabljanja koordinatorjev,
  • sodelovanje pri prostorskih analizah šol in vrtcev ter sodelovanje z občinami.

Aktivnosti se izvajajo v okviru javnega naročila Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah Ministrstva za infrastrukturo.

Trajanje: 12/2018 – 06/2021