Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

15/04/18: Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije

15.04.2018
Teze za trajnostno prometno politiko Slovenije (2006) so nastale kot odgovor na napore slovenske vlade v letu 2005, da sprejme prometno politiko Slovenije. Po štirih letih so se te teze pregledale in jih uredile glede na stanje prometa 2010. 2018 objavljamo Teze trajnostne prometne politike 3.0.

Teze za trajnostno prometno politiko

Teze za trajnostno prometno politiko
Title Type
Teze za trajnostno prometno politiko 2010 Teze za trajnostno prometno politiko 2010
Teze za trajnostno prometno politiko 2006 Teze za trajnostno prometno politiko 2006
Teze 3.0 Teze 3.0

Teze 2010

  1. Cena prometa mora vključevati vse eksterne stroške.
  2. Kontinuirano moramo izboljševati varnost in kakovost prometne infrastrukture z upoštevanjem vseh udeležencev prometa.
  3. Novogradnja cest mora upoštevati nacela prometnega protokola alpske konvencije.
  4. Temeljito moramo prenoviti javni potniški promet (JPP).
  5. Prometne tokove moramo upravljati okolju in družbi prijazneje.
  6. Prometna politika RS naj aktivno poseže v problematiko mestnega prometa.
  7. Večja učinkovitost vozil lahko pripomore k zmanjšanju emisij nevarnih plinov.
  8. Ozaveščanje in informiranje ljudi sta ključna vzvoda za uveljavitev trajnostne prometne politike.
  9. Vzpostaviti moramo okoljski monitoring vzdolž vecjih prometnic.