Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

23/2/06: Kakšna prometna politika nas čaka v prihodnje?

Ljubljana, 23. februar 2006. Dosedanja prometna politika Slovenije je povzročila številne nezaželene posledice, tako v okolju kot v družbi in gospodarstvu. Zato se je oblikovala Koalicija za trajnostno prometno politiko, ki opozarja na neprimernost slovenske prometne politike, obenem pa si aktivno prizadeva za njeno izboljšanje.

Boj za trajnostno prometno politiko se začenja.

 Na javni predstavitvi mnenj k predlogu resolucije o prometni politiki, ki bo 8. marca 2006, se bo Koalicija zavzemala za trajnostno oblikovano politiko.

Slovenijo že dolga leta zaznamuje pomanjkanje vidne prometne politike, ki bi se poleg utrjevanja infrastrukture za cestni promet ukvarjala še z razvojem drugih prometnih podsistemov, npr. železnice ali kolesarskih stez. Nezaželene posledice dajanja prednosti cestnemu prometu so že močno vidne. Velikemu deležu prebivalcev Slovenije ni omogočena kakovostna mobilnost, saj danes povezav z javnim potniškim prometom marsikje ni ali pa so časovno nekonkurenčne in neusklajene. Več kot 83 % potniških kilometrov v Sloveniji je narejenih z avtomobilom, kar povzroča visoke stroške, ki niso vključeni v ceno prevoza (stroški nesreč, prometnih zastojev, onesnaženja okolja). Celotni eksterni stroški prometa za leto 2002 so bili za Slovenijo ocenjeni med 6,6 in 9,4 % BDP oziroma med 1,7 in 2,3 mrd EUR. Očitno je, da ti stroški nimajo pozitivnega značaja, temveč lahko negativno vplivajo na gospodarstvo, če njihove rasti ne omejimo. Razen tega trenutno naše ceste najbolj koristijo tujim tranzitnim tovornjakom, vzdrževanje cest za tuje tovornjake pa neprimerljivo bolj bremeni Slovenijo kot pa tovornjake same.

"Eno tovorno vozilo v povprečju povzroči 33 000 krat večje poškodbe na vozišču kot osebni avtomobil, višina cestnine, ki jo tovorno vozilo za to odšteje, pa je le štiri krat večja od cestnine za avtomobile," je poudaril Matej Ogrin iz Cipre Slovenija.
Ker številnim državljanom in državljankam takšen razvoj prometa ni všeč, so se v decembru 2005 povezali v Koalicijo za trajnostno prometno politiko, da bi opozorili na neprimernost slovenske prometne politike ter aktivno prispevala k njenemu izboljšanju.
Vlada RS je julija 2005 sprejela novo Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije z atraktivnim naslovom Intermodalnost: čas za sinergijo, ki pa po oceni Koalicije za trajnostno prometno politiko ni primerna osnova za reševanje izzivov mobilnosti, ki se odpirajo pred nami.
Zato je Koalicija pripravila predlog, ki ponuja osnovo za gradnjo trajnostne prometne politike. Ključna sporočila predloga so, da mora cena prometa vključevati vse eksterne stroške, da je potrebna temeljita prenova in izboljšanje javnega potniškega prometa, da mora biti blagovni promet (predvsem tranzitni) stimuliran za prehod na železnico, da je treba prometne tokove upravljati okolju in družbi prijazneje (predvsem skozi izrabo informacijskih tehnologij za zmanjšanje potrebe po mobilnosti, spremembo v sistemu povračila potnih stroškov, integracijo vsebin stanovanjske politike in spremembo cestninske politike) in da sta ozaveščanje in informiranje ljudi ključna vzvoda za uveljavitev trajnostne prometne politike. Predlog poleg tega poziva k učinkoviti ureditvi mestnega prometa, večji učinkovitosti vozil in vožnje, vzpostaviti okoljskega monitoringa vzdolž večjih prometnic, kontinuiranemu izboljševanju varnosti in kakovosti prometne infrastrukture z upoštevanjem vseh udeležencev prometa in doslednemu upoštevanju mednarodnih zavez Slovenije.
Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj, nam je povedala, da "predlog prav tako posebej izpostavlja, da je potrebno prometno politiko sprejeti demokratično, skozi široko javno razpravo, in jo podvreči celoviti presoji vplivov na okolje".
8. marca 2006 bo v državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj k predlogu resolucije o prometni politiki Republike Slovenije. Po besedah Vide Ogorelec Wagner, se bo Koalicija za trajnostno prometno politiko "javne predstavitve mnenj udeležila in se zavzemala za trajnostno oblikovano politiko".
"Čas je, da netrajnostni trend prevlade avtomobila v Sloveniji obrnemo v smer široke rabe javnega potniškega prometa, enakovredne in učinkovite povezanosti obstoječih prometnih podsistemov, resničnega vrednotenja stroškov prometa in ohranjanja pravice do čistega okolja za naše zanamce, " je še dodala Ogorelčeva