Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

1/9/2021: Ljubljana obrača hrbet trajnostni mobilnosti

01.09.2021
Koalicija za trajnostno prometno politiko ponovno odločno zagovarja izvajanje CPS MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste.

Z velikim začudenjem, kljub drugačnim zagotovilom in brez vednosti javnosti je bila preko noči izvedena širitev Dunajske ceste v Ljubljani na tri vozne pasove v smeri center, na odseku Linhartova-Livarska. Širitev ceste je bila izvedena skupaj z urejanjem kolesarskih poti, ki so financirane z evropskimi sredstvi, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti ter zmanjševanja avtomobilskega prometa v mestu. S tem pismom želimo Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko unijo pozvati, naj ne skreneta s poti, ki sta si jo tako mesto Ljubljana kot EU zadala na področju trajnostnega urejanja prometa. Opozarjamo namreč, da ima širitev Dunajske ravno nasprotni učinke, saj v mesto dodatno privablja avtomobilski promet in povečuje emisije toplogrednih plinov - te bi morala Slovenija znižati za 36 % glede na leto 2005.

Image caption:

Kljub obsežnim prenovam dveh glavnih vpadnic v MOL (Dunajska, Tržaška) z javnimi in EU sredstvi, MOL s prenovo ne sledi ciljem in ukrepom iz Celostne prometne strategije MOL, kjer se je zavezala, da bo na vseh glavnih cestah zarisala rumene pasove.

Dejstvo je še bolj zaskrbljujoče, saj EU namenja visoka sredstva za nadomeščanje osebnega prometa s spodbujanjem aktivne mobilnosti - hoje, kolesarjenja in javnega potniškega prometa; sprejela je tudi zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 % glede na leto 1990. MOL v nasprotju s cilji EU in lastno CPS (cilj je zmanjšanje osebnega prometa na 33 %) ne izvaja ukrepov za zmanjšanje osebnega prometa. Vsakršna širitev ceste težav z mobilnostjo ne rešuje, temveč jih še poglablja: v mesto privablja avtomobile, povečuje emisije in hrup, ustvarja neprivlačno in nevarno okolje za pešce in kolesarje, povečuje dnevne migracije z avtomobilom, slabša življenjsko okolje prebivalcev, se posebej ljudi, ki živijo ob prometnici.

S tem se CPS kaže kot zavajanje vseh, ki so z javnimi razpravami prispevali k njegovi pripravi, tudi kot zavajanje države, ki je sprejet CPS razumela kot podlago za izvajanje investicij v trajnostno mobilnost in MOL na tej podlagi dodelila sredstva.

Image caption:

MOL in EU opozarjamo, da naj ne skreneta od zastavljenih ciljev povečanja deleža trajnostne mobilnosti. Za doseganje ciljev je nujno izvajati konsistentne ukrepe.

Od MOL zato pričakujemo:

- da s prenovo Tržaške in Dunajske ceste na obeh cestah uredi rumene pasove na obstoječih voznih pasovih in

- da poveže P&R Dolgi most/Stožice s hitrimi avtobusnimi linijami s frekvenco na 5-7 min in začne z načrtovanjem zmogljivega javnega prometa,

- takojšnje sprejetje podnebne strategije in zavezujočih ukrepov za doseganje EU znižanje emisij toplogrednih plinov za 27 % do 2030, saj bo ravno znižanje emisij toplogrednih plinov v prometu najbolj zahtevna naloga.

EU pozivamo: finančne spodbude za povečanje deleža trajnostne mobilnosti morajo biti povezane s pogojem, da mesto – prejemnik EU sredstev, na cestah ne sme izvajati ukrepov, ki spodbujajo večjo uporabo osebnega motornega prometa, kot lahko vidimo na primeru Dunajske ceste. EU ne sme dopustiti, da članica financira ureditev kolesarske steze, a to priložnost izkoristi za širjenje motornega prometa.

Type Title
KTPP Dunajska cesta KTPP Dunajska cesta