Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

YOUTH.SHAPING.EUSALP

23.01.2019
Participiraj pri oblikovanju alpske politke, prispevaj k tematikam in izmenjaj poglede s politiki EU. Projekt «Youth.shaping.Eusalp» nudi mladim glas in sam po sebi razvija konkretno strategijo za vključitev mladih v delovanju EUSALP. © CIPRA International
Image caption:

V skladu z geslom “shaping.future.together, regija Tirolska, ki je precedovala predsedstvu EUSALP leta 2018, Urad za zunanje zadeve knježevine Lihtenštajn in švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) delujejo skupaj, da bi mladim zagotovili svoj glas pri razpravi o alpskih vprašanjih, ki neposredno zadevajo njihovo bivalno in delovno okolje. Glasovi mladih se namreč ne smejo slišati le od časa do časa, temveč morajo postati dobro uveljavljeni in priznani deležniki s pomembnimi mnenji in obravnavami.

Na podlagi idej, zbranih na prvem mladinskem kongresu EUSALP v Münchnu novembra 2017, je tirolsko predsedstvo 2018 znova povabilo mlade k sodelovanju na delavnico 19. novembra v Innsbrucku in sicer v okviru letnega foruma EUSALP.  Dolgoročni cilj je namreč akcijski načrt, ki ga bosta potrdili generalna skupščina in politična raven EUSALP, temeljil pa bo na strategiji EUSALP.

1. delavnica - 19. november 2018 v Innsbrucku/A

Platforma za sodelovanje, poletni tabor, neposredna interakcija med predstavniki EUSALP in šolami ter sodelovanje predstavnikov mladih na srečanjih EUSALP so bili rezultati prve delavnice  v Innsbrucku, v kateri je sodelovalo okoli 20 mladih iz vseh Alp.

2. delavnica - 29. In 30 marca 2019 v Schannu /LI

V drugi fazi je 30 mladih iz celotne alpske regije razpravljalo in sodelovalo s predstavniki EUSALP, da bi uresničili zamisli in strategijo iz prve delavnice. Ideje mladih bi morali zdaj v EUSALP podpreti ter jih izvesti v praksi, da bi lahko prihodnje generacije pomagale oblikovati svoj, alpski življenjski prostor.

Expert Study 2020

Ključni cilj projekta je vključevati mlade v aktivnosti EUSALP in jim pri tem omogočiti dejavno vlogo pri oblikovanju lastnega življenjskega prostora. CIPRA International spremlja proces youth.shaping.EUSALP skupaj z organizacijama Anacej in Valmonti kakor tudi moderatorko Nicoletto Piersantelli. V okviru projekta so izvedli študijo, ki vsebuje vsealpsko raziskavo o mladinskih organizacijah, primerih dobre prakse na področju komuniciranja in upravljanja ter strateška priporočila za EUSALP.

 

Delavnica 3 - 5. februar 2020 v Lyonu / Francija

Kako mladim približati Strategijo EU za Alpsko regijo? S katerimi strukturami jih je mogoče pritegniti k trajnemu sodelovanju? Bi bilo mogoče mlade pritegniti k rednemu sodelovanju? O teh in podobnih vprašanjih so na delavnici v Lyonu/F razpravljali predstavniki EUSALP v času, ko je predsedstvo prevzela Francija. V participativnem procesu so pripravili predloge, denimo ustanovitev mladinskega sveta in izdelavo aplikacije, prek katere bi mladi lahko aktivno sodelovali pri obravnavi določenih tem.