Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

MultiBios

22.05.2023
Poleg naravnih nesreč, kot so plazovi in poplave, je alpski prostor čedalje pogosteje izpostavljen tudi vročinskim valovom in suši. Vprašanje, kako bi se lahko prizadete občine in regije bolje pripravile na podnebna tveganja, ki se pojavljajo sočasno, raziskuje mednarodni raziskovalni projekt MultiBios v sodelovanju z biosfernimi območji.
Image caption:
Drobirski tokovi in druge naravne nesreče so zaradi podnebnih sprememb čedalje pogostejši. (c) Steinsplitter, Wikimedia Commons

Suše, poplave in številne druge naravne nesreče so zaradi podnebnih sprememb čedalje pogostejše in se lahko pojavijo tudi sočasno. Kako naj se z njimi spopada družba in pri tem še krepi svojo odpornost? Kakšno vlogo imajo lahko pri tem biosferna območja v Alpah in zunaj njih? Odgovore na ta in številna druga vprašanja bo iskal novi raziskovalni projekt MultiBios, pri katerem sodeluje tudi CIPRA. Po besedah Wolfganga Pfefferkorna, vodje projekta pri CIPRI International, je namen projekta MultiBios preučiti sočasno pojavljanje podnebnih tveganj, kot so vročinski valovi, suše ali visoke vode: »V projektu bomo ugotavljali, kakšna je vloga biosfernih območij pri obvladovanju sočasnega pojavljanja podnebnih tveganj in kako lahko pri tem še okrepimo vlogo biosfernih območij.« Projektna partnerja sta tudi Inštitut za socialno ekologijo Univerze za naravne vire in uporabne življenjske vede (BOKU) na Dunaju ter Mednarodni inštitut za uporabne sistemske analize (IIASA) v Laxenburgu v Avstriji, ki projekt tudi koordinira.

Celoten naziv projekta

MultiBios (Multipla tveganja na biosfernih območjih – upravljanje multiplih hidroklimatskih tveganj za učinkovitejšo odpornost družbe in gospodarstva)

Namen projekta

  • raziskovanje in krepitev vloge biosfernih območij pri upravljanju naravnih nesreč
  • izboljšanje sodelovanja med znanstveniki in lokalnimi deležniki z namenom krepitve podnebne odpornosti regij

Projektne aktivnosti

  • vzpostavitev transdisciplinarne skupine, ki bo projekt spremljala ves čas izvajanja projekta
  • analiza političnih in institucionalnih okvirnih pogojev pri upravljanju naravnih nesreč, kot so suše in poplave
  • izvedba intervjujev z lokalnimi akterji (župani, lastniki zemljišč, predstavniki upravnih organov, gospodarstva in civilne družbe) na biosfernih območjih
  • izmenjava izkušenj in prenos znanja med avstrijskim Biosfernim območjem Dunajski gozd in šestimi drugimi biosfernimi območji v Avstriji, Nemčiji in Švici
  • izvedba treh transnacionalnih delavnic, prva bo potekala spomladi 2024 na Biosfernem območju Dunajski gozd
  • objava in širjenje rezultatov v znanstvenem kontekstu in zunaj njega

Trajanje projekta:

maj 2023 – april 2025

Projektni partnerji:

društvo CIPRA International

Inštitut za socialno ekologijo, Univerza za naravne vire in uporabne življenjske vede, Dunaj

Mednarodni inštitut za uporabne sistemske analize (IIASA)

Biosferna območja: Wienerwald/A, Lungau/A, Nockberge/A, Murtal/A, Großes Walsertal/A, Val Müstair/CH, Schwarzwald/D

Projektna jezika:

nemščina, angleščina

Kontaktna oseba:

Wolfgang Pfefferkorn, [email protected]

Financiranje

Sredstva za izvedbo dvoletnega raziskovalnega projekta v višini 170.000 EUR je zagotovila Avstrijska akademija znanosti v okviru Unescovega programa Človek in biosfera (Man and Biosphere); k projektu finančno prispevata tudi švicarski SCNAT (10.000 CHF) in nacionalni odbor MAB (10.000 EUR) v Nemčiji.