Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

KamnitoBogastvo - Vrniti življenje naravi in kamenju

09.05.2023
Kamenje ustvarja življenje – projekt KamnitoBogastvo obuja našo zavest o dragocenih elementih alpske kulturne pokrajine, kot so suhi kamniti zidovi in groblja.
Image caption:
(c) Gabriele Cristiani

Odloženo odvečno kamenje v obliki možicev oz. kamnitih skulptur je bilo stoletja del značilne kmečke podobe alpske pokrajine. Pri oranju izkopano kamenje so ljudje zbirali in zlagali v kupe na meje parcel ali pa iz njih gradili suhe zidove. Zaradi intenzifikacije kmetijstva in izgube znanja o njihovi vrednosti ali pa ker jih dojemamo kot neurejene elemente, danes vidno izginjajo iz kulturne pokrajine. A ti na videz mrtvi kamniti elementi so lahko dragocen habitat za toploljubne živali in rastline. Groblja, kupi zloženega kamenja, tako pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti in so eden najpreprostejših načinov za spodbujanje narave v urbanih območjih, kar je tudi namen projekta KamnitoBogastvo. V šestih pilotnih regijah na območju Alp se bodo udeleženci v projektu pod strokovnim vodstvom preizkusili v zlaganju kamenja na izbranih lokacijah. Zunaj pilotnih regij pa bodoči umetniki v sodelovanju z raziskovalci nastalih grobelj v ospredje postavljajo biotsko raznovrstnost, ki se skriva v le-teh.

 

Cilji projekta

  • Ustvarjanje habitata za male živali
  • Senzibilizacija in ozaveščanje skupin za dialog
  • Spodbujanje biotske raznovrstnosti
  • Ogranjanje oziroma obnova pomembnih elementov kulturne krajine

Dialoške skupine

  • Delavnice: mladi (šolarji_ke, študenti_ke), zastopniki_ce občin ali regij, društev, ki so aktivna v pilotni regiji, sodelavci_ke gradbišč pilotnih regij, akterji_ke na področju kmetijstva
  • Komunikacijski produkti (podcast, članek, končni produkt): mreža CIPRA in zainteresirane osebe v Alpah

Aktivnosti

  • Izdelava kamnitih gomil za branje: delavnice o izdelavi in označevanju bralnih kamnitih grobelj in zidov – s šolarji_kami, občinskimi uslužbenci_kami, akterji iz kmetijstva ali drugimi skupinami ljudmi.
  • Ozaveščanje na lokalni ravni: umetniški izdelki (npr. video, razglednite itd.) v sodelovanju z umetniškimi šolami/univerzami.

Trajanje projekta
od pomladi 2023 do jeseni 2024

Projektni partnerji

  • 7 pilotnih regij (občinska uprava, šole, zunanji strokovnjaki, kmetijski akterji, lokalna združenja itd.)
  • umetniške šole

Projektni jeziki
nemščina, francoščina, italijanščina, slovenščina

Financiranje projekta
Projekt financirata Fundacija Carline in Fundacija Binding.

Kontakt
Magdalena Holzer, [email protected], +423 237 53 13

shranjeno pod: CIPRA projekt