Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

speciAlps2

13.01.2021
Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpskih naravi. Krepitvi omenjenega trenda pa ne botruje le kriza zaradi koronavirusa, marveč tudi rastoči družbeni pritisk po vse zahtevnejših dosežkih. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Namen projekta speciAlps 2 je bil osveščanje o pomembnosti zaščite narave in krajine v Alpah ter snovanje ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev.
Image caption:
(c) Krivec Ales

Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in oddiha iščočih

Zakaj ne bi alpskega cvetja zgolj občudovali in preprosto ne trgali? Zakaj ne bi namesto tacanja križem kražem po travinjah in poljanah preprosto sledili označenim pohodniškim potem? In zakaj ne bi gamsov preprosto opazovali od daleč, namesto da bi jih vznemirjali z zasledovanjem čez drn in strn? Trajnostni turizem izkustvo narave povezuje z varstvom okolja. Pomembno je, da se obiskovalke in obiskovalci zavedamo posebnosti narave in krajine ter upoštevamo ustrezna pravila vedenja na teh izjemno občutljivih krajih. Projekt speciAlps2 je namenjen osveščanju tako gostij in gostov kot tudi lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flore in favne ter o bontonu ravnanja v naravi.

Projektni partnerji so premišljevali ustrezne ukrepe za vodenje obiskovalk in obiskovalcev. Omenjeni ukrepi so sedaj strnjeni in upodobljeni na praktičnem zemljevidu. Lokalne delovne skupine ter koordinatorice in koordinatorji projektnih aktivnosti se v okviru mreženja na izbranih območjih v štirih pilotnih regijah soočali z izbranimi izzivi in preskušali konkretne rešitve za kljubovanje s to perečo tematiko. Tri mednarodna projektna srečanja so bila vozlišča za izmenjavo izkušenj na ravni Alp. Na podlagi rezultatov so bili pripravljeni politični dogovor (compact) in pravila vedenja v naravnem prostoru, ki so bila zasnovana v sodelovanju z mladimi.

SpeciAlps2 je temeljil in gradil na izsledkih ter spoznanjih projekta «speciAlps»: odkrivanje, ohranjanje in širjenje biotske raznovrstnosti med alpskimi občinami.

Cilji projekta

  • Približevanje naravnih alpskih bogastev v štirih pilotnih regijah tako lokalnemu prebivalstvu kot turističnim obiskovalkam in obiskovalcem ter osveščanje vseh segmentov populacije o potrebi po zaščiti omenjenih biserov.
  • Zbiranje uspešnih primerov vodenja obiskovalk in obiskovalcev in nadgrajevanje uspešnih pristopov v učinkovite in prenosljive ukrepe.
  • Spodbujanje mednarodnega sodelovanja v alpskem prostoru z organizacijo srečanj in izmenjav med projektnimi pilotskimi regijami.
  • Izpostavljanje Alpske konvencije kot vodila za skupnosti in regije, s poudarkom na tematiki trajnostnega turizma, biotske raznovrstnosti ter varstva narave in krajine.

Učinek

  • Projekt je namenjen spodbujanju turističnih obiskovalk in obiskovalcev ter lokalnega prebivalstva v pilotnih regijah k obzirnemu, neškodljivemu ravnanju z naravo in v naravi.
  • Izsledki projekta bodo predstavljali pobudo in spodbudo za vzpostavitev ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev in varstvo narave tudi v drugih alpskih občinah in regijah.

Trajanje: november 2020 – december 2022

Projektni partnerji

  • CIPRA International
  • Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
  • Pilotne regije: Naravni park Tiroler Lech/A, Kamniško-Savinjske Alpe /SL, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – »Alpsko mesto leta 2001«
Image caption:
Image caption:

Kontakt

Magdalena Holzer
vodja projekta (CIPRA International)

Financiranje

Projekt SpeciAlps2 financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV).

Image caption:

4 Pilotne regije

Od dvanajstih kandidatur so pobudnico projekta najbolj prepričale naslednje štiri regije: Naravni park Tiroler Lech/A, Kamniško-Savinjske Alpe /SL, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – «Alpsko mesto leta 2001». Nadaljnje informacije

14 primerov dobre prakse

Image caption:

namigov za učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev specialps2.cipra.org

Druge informacije