Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Central Mountains

05.07.2023
V projektu Central Mountains, katerega namen je izmenjava znanja na območju Alp in Karpatov ter zunaj njega, si CIPRA International Lab skupaj z drugimi projektnimi partnerji prizadeva za udejanjanje čezmejnega in trajnostnega razvoja gorskih regij v Srednji Evropi.
Image caption:

Alpe in Karpati predstavljajo naravne koridorje, ki med seboj povezujejo številne srednjeevropske države. A ko gre za čezmejno sodelovanje na gorskih območjih, je za to področje žal pogosto značilna odsotnost skupne vizije. CIPRA International Lab si zato v projektu Central Mountains v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji prizadeva za transnacionalni pristop, ki bo okrepil in izboljšal učinkovitost modelov upravljanja v alpskih in karpatskih regijah. Projekt, ki bo trajal do marca 2026, bo potekal v okviru evropskega transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE).

Naziv projekta: Central Mountains: From the Alps to the Carpathians -- strengthening governance models for sustainable development of mountain areas in Central Europe

Projektni partnerji:

 • Okrožje Rzeszów (Poljska) – vodilni partner
 • Združenje slovaških mest in občin (Slovaška)
 • Fundacija za Karpate (Madžarska)
 • Združenje regionalnih blagovnih znamk (Češka)
 • Fundacija za varstvo pokrajine (Poljska)
 • Eurac Research (Italija)
 • Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Italija)
 • EZTS Alpski biseri (Avstrija)
 • CIPRA International Lab GmbH (Avstrija)
 • Okrožje Brasov (Romunija)

Sodelujoče države: Avstrija, Češka, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška

Cilji:

 • inovativna skupna, strategija razvoja alpskih in karpatskih gorskih območij, ki ji bodo sledili akcijski načrti za izbrana območja
 • prenovljene in operativne strukture, kot je platforma za trajnostni turizem v Karpatih
 • razvoj in preizkušanje čezmejnih funkcionalnih prostorov kot novi instrument upravljanja za dolgoročno čezmejno sodelovanje

Projektne aktivnosti:

 • izdelava skupne alpsko-karpatske strategije trajnostnega razvoja gorskih območij v Srednji Evropi, ki ga vodi skupnost
 • priprava štirih akcijskih načrtov za izbrana področja: za razvoj trajnostnega razvoja v Karpatih, za prihodnji razvoj EZTS Alpski biseri, za vključevanje lokalnega prebivalstva v odločevalske procese v Karpatih in na področju javno-zasebnega partnerstva v Sudetih za regionalne proizvode in turistične storitve
 • preizkušanje prenovljenih transnacionalnih struktur upravljanja na gorskih območjih v Alpah in Karpatih: platforma za razvoj trajnostnega turizma v Karpatih, nova struktura alpskega EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) in platforma civilne družbe v Karpatih
 • vzpostavitev in preizkušanje novih čezmejnih funkcionalnih prostorov na gorskih območjih v Karpatih in Sudetih (3 pilotni ukrepi), vključno z razvojem mobilne aplikacije
 • študijska potovanja v Avstrijo ter na Češko, Madžarsko in Slovaško
 • road show z javnimi dogodki na območju Alp, Karpatov in Sudetov

Trajanje projekta: april 2023 – marec 2026

Skupna vrednost projekta: 2.334.902,00 EUR (80 % sofinanciranje) (delež CIPRE 200.200,00 EUR)

Financiranje: Evropski sklad za regionalni razvoj – transnacionalni Interregov program Central Europe 2021–2027

Povezana vsebina: https://www.karpacki.pl/en/own-projects/central-mountains/ (en)

shranjeno pod: CIPRA projekt
Na fotografiji je vozel na vrvi.
Image caption:
Krepitev in izboljšanje učinkovitosti modelov upravljanja spodbuja sodelovanje med alpskimi in karpatskimi območji. (c) Pixabay