Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Trata 2.1

04.04.2023
Spremenimo potovalne navade – enostavno in učinkovito! Mobilnost zaposlenih v industrijski coni Trata v Sloveniji bo postala okolju prijaznejša, tudi z izkušnjami, ki so jih z izvajanjem podobnih projektov pridobili na območju tromeje med Avstrijo, Lihtenštajnom in Švico.
Image caption:
© Samo Kham

Na območje industrijske cone Trata pri Ljubljani v Sloveniji dnevno prispe več kot 5.000 ljudi. Okoli 94 odstotkov zaposlenih se na delo pripelje z avtomobilom, kar povzroča prometne zastoje, izgubo tal, ki jih prekrivajo velike parkirne površine, hrup in izpuste toplogrednih plinov. Kako se učinkovito spopasti z izzivi trajnostne mobilnosti in kako dnevne migrante spodbuditi k pogostejši uporabi bolj trajnostnih oblik mobilnosti, je bilo ključno vprašanje tudi v dosedanjih projektih, namenjenih spodbujanju trajnostne mobilnosti, kot sta npr. AMIGO ali PEMO. V sklopu projektu Trata 2.1, v katerem sodeluje CIPRA Slovenija s CIPRO International, so marca 2023 predstavniki slovenskih podjetij in občine obiskali območje tromeje med Švico, Avstrijo in Lihtenštajnom, kjer so se seznanili s tamkajšnjo dobro prakso na področju uporabe trajnostnih in zdravih oblik mobilnosti dnevnih migracij. Poleg tega bodo projektni partnerji do leta 2024 z izvajanjem različnih aktivnosti, kot so gradnja kolesarske steze, usposabljanje mobilnostnih menedžerjev in izdelava mobilnostnih načrtov za sodelujoča podjetja, zaposlene na območju IC Trata aktivno spodbujali k pozitivni spremembi potovalnih navad in jih nagovarjali k uporabi bolj trajnostnih oblik mobilnosti.

Cilji projekta:

 • za vsaj 4 % povečati delež zaposlenih, ki uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti za potovanje na delo in službene poti
 • zmanjšati količino izpustov toplogrednih plinov
 • pomembno prispevati k rezultatom programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Glavne projektne aktivnosti:

 • izgradnja 300 metrov dolge kolesarske povezave – manjkajoči del dvosmerne kolesarske steze v vzhodnem delu poslovne cone, ki povezuje industrijsko cono Trata z Godešičem
 • nakup in montaža kolesarnic za zaposlene
 • nakup e-koles za spodbujanje uporabe kolesa za vsakodnevni prihod na delo
 • nakup in postavitev polnilnic za e-kolesa
 • promocijski in organizacijski ukrepi za spodbujanje trajnostnih prihodov zaposlenih na delo
 • razvoj mobilnostnih načrtov za sodelujoča podjetja Knauf Insulation, SIBO G in LTH Castings
 • usposabljanje mobilnostnih menedžerjev v vsakem od treh sodelujočih podjetij
 • vzpostavitev spletne ućilnice z izobraževalnim modulom za koordinatorja mobilnosti
 • priprava smernic za reševanje izzivov trajnostne mobilnosti na ravni industrijskih con v Sloveniji
 • študijski obisk v tujini in seznanjanje s primeri dobre prakse za izvedbo na območju Škofje Loke
 • digitalni zbornik dobrih praks upravljanja mobilnosti v podjetjih

Trajanje projekta: 1. september 2022 – 30. april 2024

Projektni partnerji:

Občina Škofja Loka (vodilni partner), Razvojna agencija Sora, Inštitut za politike prostora (IPOP), CIPRA Slovenija, CIPRA International ter podjetja Knauf Insulation, LTH Castings in SIBO G..

Projektni jeziki:

slovenščina, nemščina, angleščina

Kontaktna oseba:

Katarina Sladoljev, Razvojna agencija Sora, Vodja komunikacij na projektu Trata 2.1; E: [email protected]; T: 040 390 623

Financiranje: Projekt Trata 2.1 sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.070.023,60 EUR. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Nadaljnje informacije:

https://eeagrants.org/news/cleaning-commute-alpine-slovenia (en)

https://www.ra-sora.si/projekt/trata21/ (sl, en)

Financiranje

Image caption:

Kontakt

Katarina Sladoljev, Razvojna agencija Sora, Vodja komunikacij na projektu Trata 2.1; E: [email protected]; T: 040 390 623

Jakob Dietachmair, Namestnik direktorja CIPRA International

Podcasts: Commuting made easy