Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Vodenje obiskovalk in obiskovalcev v alpskem prostoru

06.05.2021
Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpski naravi. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Projekt speciAlps2 – pod geslom »Kaplja za kapljo kamen izdolbe« –, predstavlja prispevek k zaščiti narave in krajine v Alpah, okvir za razvoj učinkovitih ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev v štirih pilotnih regijah in platformo za vsealpsko izmenjavo.
Image caption:
Ohranjanje alpskih naravnih bogastev. K temu lahko odmevno prispeva tudi učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev. (c) Luisa Deubzer

Digitalni naravovarstveni nadzorniki prek pohodniških portalov in družbenih medijev uporabnice in uporabnike obveščajo o okolju prijaznih gorskih turah. Ljubiteljice in ljubitelji pustolovščin na prostem trajnostno potujejo do naravnih biserov z avtobusom in vlakom. Gorske kolesarke in kolesarji drvijo po uradno odobrenih trasah. Na primere dobre prakse za učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev po občutljivih območjih je v Alpah – tako kot tudi na prostor za njihovo uporabo – moč naleteti vsepovsod.

Izmenjava izkušenj in vzpostavitev pravil »igre«

Ob začetku projekta speciAlps2 predstavljamo nabor primerov dobre prakse pri vodenju (turističnih) obiskovalcev in obiskovalk na interaktivnem zemljevidu Alp, ki naj predstavlja vir navdiha v štirih jezikih. Srčiko skupnega projekta CIPRE International in omrežja občin »Povezanost v Alpah« (AidA) predstavljajo dejavnosti v sodelovanju z izbranimi pilotnimi regijami. Od dvanajstih kandidatur so pobudnici projekta najbolj prepričale naslednje štiri regije: Naravni park Tiroler Lech/A, Kamniško-Savinjske Alpe /SL, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – »Alpsko mesto leta 2001«.

Koordinatorice in koordinatorji pilotnih regij se povezujejo prek lokalnih delovnih skupin, katere sestavljajo najrazličnejše akterke in akterji, z namenom snovanja ukrepov za premagovanje posameznih izzivov na področju vodenja obiskovalk in obiskovalcev.

Projektna ekipa bo na podlagi zbranih izkušenj in izsledkov pripravila priporočila za (regionalno-)politično postopanje in delovanje ter jih posredovala odborom Alpske konvencije in delovnim skupinam Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP).

Ekipa speciAlps skupaj z mladimi izvaja kampanjo naravi prijaznih objav prek družbenih medijev. Tri mednarodna projektna srečanja bodo predstavljala platformo za vsealpsko izmenjavo med pilotnimi regijami, (pre)izkušenimi partnerskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi.

Pilotna regija Naravni park Tiroler Lech, Avstrija

Občutljive vrste ptic, kot mali deževnik in mali martinec, najdejo vse manj miru v svojem habitatu, gnezda pa vse večkrat najdejo uničena in poteptana. V naravnem parku Tiroler Lech so zato leta 2020 vzpostavili sistem con in zasnovali koncept za vodenje obiskovalk in obiskovalcev, ki je plod participacijskega procesa, v katerega je bilo vključenih več interesnih skupin s področij turizma, gorskega reševanja, vodnih športov in gozdarstva.

»Konkretno uveljavljanje kataloga ukrepov je v polnem teku,« poudarja koordinatorka pilotne regije Eva-Maria Cattoen. »Osredotočamo se na poglabljanje uspešne komunikacije in širjenje omrežja ambasadork in ambasadorjev. Tako nam uspeva najpomembnejše informacije obiskovalkam in obiskovalcem prenesti neposredno prek partnerskih obratov.«

Pilotna regija Kamniško-Savinjske Alpe, Slovenija

Preveč avtomobilov, preveč ljudi. Ob južnem obrobju slovenskih Kamniško-Savinjskih Alp poteka trasa nihalke – vzpenjače, ki vodi do planšarskega naselja na Veliki planini. Toda ta majhen, idiličen kraj se kljub temu duši pod bremenom jeklenih konjičkov. Načrti za postavitev poletnega sankališča in naprave za spust po jeklenici (zipline) so vzklili brez javne razprave in navkljub dejstvu, da se pod ekološko izjemno občutljivo planoto nahajajo dragoceni izviri pitne vode. »Stojimo na pomembnem križišču, toda za nadaljnjo pot se moramo odločiti skupaj. V pilotni regiji bomo organizirali srečanja, se zoperstavili izzivom in zasnovali celovite razvojne predloge za izbrana območja,« pojasnjuje koordinatorica pilotne regije Katarina Žakelj.

Pilotna regija Planinska vas Balme, Italija

Vasica Balme, ki je bila nedavno okronana za prvo Planinsko vas Vzhodnih Alp, leži v alpskem pasu Piemonta. Znana je predvsem po prostranem pogorju in po planoti Pian della Mussa, ki vsako leto privablja na tisoče in tisoče planink in planincev. Toda ta čudovita pokrajina postaja vse bolj ogrožena. V Balmeju so dostop do planote pričeli urejati in omejevati z uvedbo parkirnin ter tako naredili prvi korak. Kot poudarja Francesco Pastorelli, koordinator pilotne regije, se ekipa projekta speciAlps2 nadeja spodbuditi naslednje: »Pritisk s strani turizma želimo omiliti s krotenjem poletnih tokov obiskovalk in obiskovalcev. Osrednji cilj pri tem pa ni zgolj zaščita občutljive flore in favne v tej edinstveni pokrajini, marveč tudi zagotovitev kakovostnega počitnikovanja za gostje in goste.«

Pilotna regija Bad Reichenhall, Nemčija

Ulice mesta Bad Reichenhall v Bavarskih Alpah spominjajo na šivankino uho, ki vodi v dolino. Vsi želijo skozenj in prostora za umikanje je sila malo. Pandemija koronavirusne bolezni je botrovala inflaciji dnevnih obiskovalk in obiskovalcev. Na liniji mestnega avtobusa se že lep čas nahaja tudi priljubljena izletniška točka jezero Thumsee, kar pa trenutno zvečine vedo le domačinke in domačini. S sodelovanjem z lokalnimi deležniki, pomembnim inputom strokovnjakinj in strokovnjakov ter na krilih izmenjave z drugimi pilotnimi regijami se Bad Reichenhall nadeja podati na pot učinkovitejšega vodenja obiskovalk in obiskovalcev. Koordinatorica regije Katharina Gasteiger: »Prepričana sem, da bomo s projektom speciAlps2 spodbudili impulze za sprostitev situacije v Bad Reichenhallu. Mesto je pripravljeno na dejanja z uresničevanjem konkretnih ukrepov, ki jih bomo razvili v okviru projekta. Obenem pa želimo staviti tudi na v bavarskem alpskem prostoru že uveljavljene kampanje za osveščanje obiskovalk in obiskovalcev.«

Projekt

4 cilji:

  • Prispevek k temu, da bi naravi prijazno obiskovanje naravnih alpskih zakladov postalo samoumevno.
  • Zbiranje in nadgrajevanje primerov učinkovitega vodenja obiskovalk in obiskovalcev.
  • Spodbujanje čezmejnega sodelovanja v alpskem prostoru.
  • Uveljavitev Alpske konvencije kot osrednjega vodila za občine in regije.

6 projektnih partnerjev: Mednarodna organizacija za zaščito Alp (CIPRA), omrežje občin »Povezanost v Alpah« (AidA) in pilotne regije.

4 pilotne regije: Kamniško-Savinjske Alpe/SL, Naravni park Tiroler Lech/A, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – » Alpsko mesto leta 2001«.

14 primerov dobre prakse/namigov za učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev (https://specialps2.cipra.org).

3 mednarodna srečanja, namenjena izmenjavi na alpski ravni.

Finančna podpora

Projekt financira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

Obdobje: November 2020 – december 2022

Dodatne informacije: www.cipra.org/de/specialps2

Kontaktni osebi za podrobnejše informacije in pojasnila:

Magdalena Holzer, vodja projekta CIPRA International, [email protected], +423 237 53 13

Michael Gams, vodja projekta (komunikacija), [email protected], +423 237 53 04

Kratek opis projekta speciAlps 2

Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpskih naravi. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Projekt speciAlps2 – pod geslom »Kaplja za kapljo kamen izdolbe« –, med novembrom 2020 in decembrom 2022 predstavlja prispevek k zaščiti narave in krajine v Alpah. Štiri pilotne regije – Kamniško-Savinjske Alpe/SL, Naravni park Tiroler Lech/A, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D – » Alpsko mesto leta 2001« se soočajo z izzivi in preskušajo konkretne rešitve na področju vodenja obiskovalk in obiskovalcev. Vse skupaj bodo zaokrožili interaktivni zemljevid s primeri dobre prakse pri vodenju (turističnih) obiskovalk in obiskovalcev, tri mednarodna srečanja, priporočila za regionalno in vsealpsko politiko in številne objave v družbenih medijih in na družbenih omrežjih. Projekt speciAlps2 predstavlja kooperacijski projekt Mednarodne organizacije za zaščito Alp (CIPRA) in omrežja občin »Povezanost v Alpah« (AidA). Projekt financira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 6.5.2021 Sporočilo za medije, 6.5.2021