Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Alpski kompas: mladi za kakovostno življenje v Alpah

24.05.2023
Kako izboljšati kakovost življenja mladih v Alpah? V projektu "Alpski kompas" bomo opolnomočili mlade, ozaveščali odločevalce in krepili nadnacionalno sodelovanje.
Skupina mladih v Alpah.
Image caption:
© Samo Kham

Številni mladi zaradi pomankanja poklicnih in osebnih priložnosti zapuščajo alpski prostor. Poleg tega podnebna kriza ogroža tudi ekosisteme, posledično pa se kakovost življenja zmanjšuje. Ključno je, da se čim prej prilagodimo posledicam družbene in ekosistemske krize ter prisluhnemo potrebam in izzivom mladih. S tem bomo zagotovili trajnostni in porstorsko uravnoteženi razvoj Alp za sedanje in prihodnje generacije.

Kakovost življenja je ena izmed prednostnih tem, ki jih naslavlja slovensko predsedovanje Alpski konvenciji. Projekt "Alpski kompas: Mladi za kakovost življenja v Alpah" obravnava nadnacionalni izziv vključevanja vidika kakovosti življenja v politične dokumente. Cilj projektnih partnerjev je poudariti nadnacionalni vidik mladih v Alpah. Mladi se soočajo s podobnimi izzivi, ki jih nacionalne politike pogosto ne morejo ustrezno obravnavati, saj je potrebno čezregijsko sodelovanje.

Cilji projekta:

1. Okrepiti projektne sodelavce in partnerske organizacije: 

 • za transnacionalno in medresorsko delo na področju kakovosti življenja kot orodja za udejanjanje vrednot in ciljev EU,

 • izboljšati razumevanje potreb in izzivov mladih v Alpah,

 • nadgraditi kompetence za mladinsko delo.

2. Mlade iz Slovenije, Nemčije in Francije: 

 • angažirati, povezati in opolnomočiti za aktivno državljanstvo ter zagovorništvo za vrednote in cilje EU (s poudarkom na alpskem prostoru),

 • jim dati priložnost za državljansko udeleževanje v formalni in neformalni učeči aktivnosti na lokalnem in mednarodnem nivoju.

3. Ozaveščati odločevalce, strokovnjake in javnost tako na alpski lokalni ravni kot tudi širše o uresničevanju vrednot in ciljev EU, pristopih za reševanje okoljskih, ekonomskih in socialnih izzivov ter zagotavljanje kakovosti življenja v Alpah.

Glavne aktivnosti: 

 • Webinar in delavnica za projektne partnerje na temo kakovosti življenja in dela z mladimi,

 • Raziskava o kakovosti življenja ter priprava in izvedba intervjujev z maldimi (10 poglobljenih intervjujev),

 • Webinar in delavnica za mlade na temo kakovosti življenja ter okvirov alpskih politik in priložnostih za mladinsko participacijo v alpah,

 • Izvedba živih laboratorijev z mladimi (6 izvedb, dve v vsaki državi),

 • Oblikovanje in predstavitev postulatov Stalnemu odboru Alpske konvencije,

 • Dosje ”Kakovost življenja in mladi v Alpah - primer Slovenije, Francije in nemčije” - zbirka projektnih rezultatov.

Trajanje projekta: 1. 1. 2023-31. 7. 2024

Projektni partenrji: CIPRA Slovenija, CIPRA France, CIPRA Germany, CIPRA International

Delovni jezik projekta: angleščina in nacionalni jeziki

Financiranje: Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+

shranjeno pod: CIPRA projekt

Kontakt

Katarina Žemlja
CIPRA Slovenia

Marion Ebster-Kreuzer
CIPRA International

Financiranje

Image caption:

Druge informacije