Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Projekti

Tu lahko najdete pregled tekočih in zaključenih projektov CIPRE –tako CIPRE International kot tudi vseh nacionalnih CIPER. Nekateri projekti iz držav so na voljo samo v nacionalnem jeziku, lahko V tem primeru lahko obiščete strani jezikovne različice te strani.
 • Bon Appetit!

  Z njive na krožnik se glasi geslo projekta Bon Appetit!, v okviru katerega mladi obdelujejo zemljo, pridelujejo oz. predelujejo in okušajo domače kmetijske pridelke in izdelke, obiskujejo kmetije v domači regiji, obenem pa sami izkusijo, kako lahko hrana na njihovem krožniku zaznamuje pokrajino okoli njih.

  Več…

 • Alpine Climate Camps

  Nabiranje nove energije, doživljanje ledeniškega sveta, kolesarjenje – vse to in številne druge dejavnosti so del projekta Alpine Climate Camps, katerega namen je povezati izvajalce gorskih športov v boju proti podnebnim spremembam in k temu opogumiti mlade podnebne aktiviste.

  Več…

 • JeloviZA

  JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

  Več…

 • Climate Bridges

  Glavni cilj projekta Climate Bridges je krepitev transnacionalnega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam z državami Zahodnega Balkana, tj. od Hrvaške prek Bosne in Hercegovine do Albanije. V okviru projekta bo CIPRA Lab skupaj z nevladnimi organizacijami vzpostavila platformo za novo mrežo.

  Več…

 • Alpine Climate Action

  Štiri spletne delavnice so priložnost za mlade, da pobliže spoznajo različne oblike političnega udejstvovanja – od klasičnih oblik politične participacije do ustvarjalnih metod nenasilnega državljanskega upora, pa tudi kako tovrstno znanje uporabiti pri svojih prizadevanjih za varstvo podnebja.

  Več…

 • Varčujemo z zemljišči

  V Alpah in drugje se vsak dan pozidava zemljišča in tako izgublja dragocena tla. Projekt Varčujmo z zemljišči - za spremembe trenda pri ravnanju z zemljišči na primestnih območjih prikazuje alternative in skupaj s pilotnimi regijami razvija rešitve.

  Več…

 • Alpska konvencija - Razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp

  Teaser

  Spodbujati okolju prijaznejšo gospodarsko rast in pri tem upoštevati ekološke meje – zeleno gospodarstvo je nizkoogljično, z viri ravna učinkovito in je socialno vključujoče. Taka oblika gospodarjenja ohranja alpski ekosistem, obenem pa uporablja obstoječi naravni kapital.

  Več…

 • Ponovni zagon alpskega turizma

  Teaser

  "Ponovni zagon alpskega turizma" združuje ključne akterje v turizmu z namenom, da bi sodelovali v razpravi o boju proti podnebnim spremembam in trajnostnem razvoju v turizmu.

  Več…

 • speciAlps2

  Teaser

  Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpskih naravi. Krepitvi omenjenega trenda pa ne botruje le kriza zaradi koronavirusa, marveč tudi rastoči družbeni pritisk po vse zahtevnejših dosežkih. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Projekt speciAlps 2 je namenjen osveščanju o pomembnosti zaščite narave in krajine v Alpah ter snovanju ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev.

  Več…

 • Zeleni dogovori za občine

  Teaser

  Misli globalno, deluj lokalno – za spodbujanje izvajanja podnebnih ukrepov na lokalni ravni so nujne celovite sposobnosti in poglobljeno znanje posameznikov, ki si za varstvo podnebja prizadevajo na kraju samem. Partnerske organizacije iz Avstrije, Lihtenštajna in Nemčije bodo zato v transnacionalnem projektu EU oblikovale participacijski proces, da bi lokalne pobude usposobile za učinkovitejše izvajanje podnebnih ukrepov v globalnem kontekstu.

  Več…