Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Projekti

Tu lahko najdete pregled tekočih in zaključenih projektov CIPRE –tako CIPRE International kot tudi vseh nacionalnih CIPER. Nekateri projekti iz držav so na voljo samo v nacionalnem jeziku, lahko V tem primeru lahko obiščete strani jezikovne različice te strani.
 • SPARE – alpske reke kot življenjske žile družbe

  Teaser

  [Projekt zaključen] Kakšno je stanje alpskih rek? Kako lahko prepričamo pristojne in druge zainteresirane, da se zavežejo k celovitemu upravljanju vodotokov? Na ta in mnoga druga vprašanja želi odgovoriti projekt SPARE.

  Več…

 • I-LivAlps

  Teaser

  [Projekt zaključen] Ena od prednostnih nalog Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) je spodbujanje zanimanja in znanja ljudi v Alpah ter sposobnosti njihovega delovanja. Namen dvoletnega projekta I-LivAlps: LivingLabs with young people in the Alps je med seboj povezati ljudi, ki pripadajo različnim generacijam in prihajajo iz različnih alpskih držav, kar bo omogočilo skupni razvoj procesnega in strokovnega znanja o izbranih temah. Aktivno sodelovanje mladih v procesih odločanja krepi vlogo mladih v alpskem prostoru. H konkretnim rezultatom omenjenega projekta sodijo ideje za delovna mesta, s katerimi bi alpske regije za mlado generacijo postale oz. ostale bolj zanimive.

  Več…

 • alpMonitor

  Teaser

  [Projekt zaključen] »Kdor je dobro obveščen, lahko sprejema boljše odločitve.« Ta ugotovitev strnjeno povzema vse, kar želi CIPRA doseči z delovanjem na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo. Reševanja kompleksnih tematik se je treba lotiti poglobljeno, pri čemer pa ni nujno, da so kompleksne tudi rešitve same. A za način, kako to doseči, je treba zagotoviti prevajanje tako med posameznimi alpskimi jeziki kakor tudi prevajanje iz znanstvenega v splošno razumljiv, tj. poljudnoznanstveni jezik, saj za izvajanje v praksi niso odgovorni le strokovnjaki, marveč tudi ljudje iz zelo različnih okolij.

  Več…

 • Ogenj v Alpah

  Ogenj v Alpah

  Več…

 • alpMedia

  Na sledi spremembam

  Informacijska služba alpMedia posreduje brezmejne informacije iz alpskega sveta in o alpskem svetu. CIPRA je projekt obveščanja javnosti začela izvajati v mednarodnem letu gora 2002. V neakomernih presledkih izhaja v štirih alpskih jezikih (v nemščini, francoščini, italijanščini in slovenščini) tudi glasilo alpMeda, vsak tretji mesec pa še povzetek informacij v angleščini. Vsa obvestila in informacije se redno objavljajo in zbirajo v obsežni podatkovni bazi in so zato uporabnikom na voljo v vsakem trenutku.

  Več…

 • YPAC

  Teaser

  Več…

 • Prenos znanja na temo sobivanja človeka in volka na območju Alp

  Teaser

  [Projekt zaključen] Prenos znanja na področju sobivanja človeka in volka na območju Alp Vračanje velikih zveri v alpski prostor botruje vse večjim konfliktom med najrazličnejšimi akterji. V osrčju razprav je prav volk, ki predstavlja najštevilčnejšo vrsto velikih zveri, tako imenovanih povratnikov v svoje izvorno, sicer naravno okolje. Volk, kot čezmejni selivec in kultivator pokrajine, že od pradavnine spremlja in odmevno vpliva na razvoj družbenih in kulturnih procesov. Mednarodna organizacija za zaščito Alp CIPRA International si je v sklopu predmetnega projekta zadala nalogo spodbuditi izmenjavo različnih izkušenj, pogledov in praks na temo sobivanja človeka in volka ter zbiranje, vrednotenje in posredovanje slednjih po celotnem območju Alp.

  Več…

 • Constructive Alps

  Teaser

  Švica in Lihtenštajn – po letih 2010, 2013, 2015, 2017 in 2020 – tudi v letu 2022 razpisujeta natečaj za mednarodno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah.

  Več…

 • climalp

  Energijsko učinkovite hiše iz lesa domačega izvora za prijetno bivalno okolje, varovanje podnebja in regionalno gospodarstvo

  [Projekt zaključen]

  Več…

 • Platforma za ekološko omrežje

  Platforma za ekološko povezanost

  [Projekt zaključen]

  Več…