Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Projekti

Tu lahko najdete pregled tekočih in zaključenih projektov CIPRE –tako CIPRE International kot tudi vseh nacionalnih CIPER. Nekateri projekti iz držav so na voljo samo v nacionalnem jeziku, lahko V tem primeru lahko obiščete strani jezikovne različice te strani.
 • Dialog o volku - krepitev pastirskih mrež v Alpah

  Projekt spodbuja izmenjavo znanja med pastirji v alpskem prostoru prek nacionalnih in jezikovnih meja.

  Več…

 • Alpine Changemaker Network

  Teaser

  Alpine Changemaker Network je mednarodna skupina, sestavljena iz posameznikov, ki delujejo v nevladnih organizacijah, v akademskem okolju, na področju socialnih inovacij in regionalnega razvoja. Z našimi aktivnostmi želimo okrepiti alpsko skupnost in v praksi uresničevati vizijo Alp kot uspešnega ekosistema, ki naši in prihodnjim generacijam omogoča kakovostno in privlačno življenje. Prav tako združujemo znanje, ki je bilo razvito na regionalni ravni, prakso socialnih inovacij, pedagoške in znanstvenoraziskovalne kompetence, izkušnje z upravljanjem projektov in še veliko več. Ključni stebri našega delovanja so sodelovanje, izmenjava in učenje.

  Več…

 • Via Alpina Youth – walking the change

  Pešpot Via Alpina že več kot dve desetletji povezuje vse države znotraj alpskega loka, spodbuja alpski duh, poudarja raznolikost alpskega sveta in opozarja na trajnostne pobude. Z novim letom se je začel projekt Via Alpina Youth – walking the change, ki se bo izvajal vzdolž znamenite poti, ob tem pa širil znanje, ideje in možnosti za udejanjanje trajnostnega načina življenja, vključevanje, varovanje okolja in boj proti podnebnim spremembam.

  Več…

 • Bon Appetit!

  Z njive na krožnik se glasi geslo projekta Bon Appetit!, v okviru katerega mladi obdelujejo zemljo, pridelujejo oz. predelujejo in okušajo domače kmetijske pridelke in izdelke, obiskujejo kmetije v domači regiji, obenem pa sami izkusijo, kako lahko hrana na njihovem krožniku zaznamuje pokrajino okoli njih.

  Več…

 • Alpine Climate Camps

  [Projekt zaključen] Nabiranje nove energije, doživljanje ledeniškega sveta, kolesarjenje – vse to in številne druge dejavnosti so del projekta Alpine Climate Camps, katerega namen je povezati izvajalce gorskih športov v boju proti podnebnim spremembam in k temu opogumiti mlade podnebne aktiviste.

  Več…

 • JeloviZA

  JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

  Več…

 • Climate Bridges

  Glavni cilj projekta Climate Bridges je krepitev transnacionalnega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam z državami Zahodnega Balkana, tj. od Hrvaške prek Bosne in Hercegovine do Albanije. V okviru projekta bo CIPRA Lab skupaj z nevladnimi organizacijami vzpostavila platformo za novo mrežo.

  Več…

 • Alpine Climate Action

  [Projekt zaključen] Štiri spletne delavnice so priložnost za mlade, da pobliže spoznajo različne oblike političnega udejstvovanja – od klasičnih oblik politične participacije do ustvarjalnih metod nenasilnega državljanskega upora, pa tudi kako tovrstno znanje uporabiti pri svojih prizadevanjih za varstvo podnebja.

  Več…

 • Varčujemo z zemljišči

  [Projekt zaključen] V Alpah in drugje se vsak dan pozidava zemljišča in tako izgublja dragocena tla. Projekt Varčujmo z zemljišči - za spremembe trenda pri ravnanju z zemljišči na primestnih območjih prikazuje alternative in skupaj s pilotnimi regijami razvija rešitve.

  Več…

 • Alpska konvencija - Razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp

  Teaser

  [Projekt zaključen] Spodbujati okolju prijaznejšo gospodarsko rast in pri tem upoštevati ekološke meje – zeleno gospodarstvo je nizkoogljično, z viri ravna učinkovito in je socialno vključujoče. Taka oblika gospodarjenja ohranja alpski ekosistem, obenem pa uporablja obstoječi naravni kapital.

  Več…