Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Uspehi

2020: V Graubündnu začeli uporabljati zbirko orodij za obvladovanje podnebnih sprememb, ki jo je zasnovala tudi CIPRA

Zbirka orodij za obvladovanje podnebnih sprememb, pri razvoju katere je sodelovala tudi CIPRA International, se politično uporablja v švicarskem kantonu Graubünden, in sicer pri pripravi strategij o podnebnih spremembah in ukrepov prilagajanja nanje.

Da bi se izzivov in priložnosti podnebnih sprememb lotili prilagojeno posameznim regijam, je CIPRA International v letih 2014–2016 skupaj z drugimi partnerji razvila zbirko orodij za obvladovanje podnebnih sprememb v pilotni regiji Surselva v kantonu Graubünden. Namen zbirke je zagotoviti pomoč regijam in občinam pri soočanju z vplivi podnebnih sprememb. Več

2018: Trajnostna mobilnost dnevnih migracij

© EURAC

Spoznanje, da je čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami nujno potrebno, je Lihtenštajn, švicarski St. Gallen, nemški Lindau in avstrijski Vorarlberg spodbudilo k skupnemu izvajanju čezmejnega projekta PEMO, v okviru katerega so z združenimi močmi širili zavest o trajnostni mobilnosti pri dnevnih migrantih ter v sodelovanju s CIPRO International in vorarlberškim energetskim inštitutom (Energieinstitut Vorarlberg) pripravili zbirko orodij za mobilnostni menedžment za podjetja. Poleg tega so na območju izvajanja organizirali strokovne posvete, izvajali dejavnosti, povezane s spodbujanjem javnosti k sodelovanju kakor tudi z njenim ozaveščanjem o tem področju, ter pripravili ustrezne ponudbe za podjetja. Več

2018: Youth Alpine Interrail

Podnebju prijazna potovanja z vlakom in spoznavanje alpskega sveta, ob tem pa seveda upoštevanje načel trajnostnega razvoja in to ne le na papirju, temveč tudi v realnem življenju – Mladinski svet CIPRE, eden od pobudnikov pilotnega projekta Youth Alpine Interrail, je 100 mladim omogočil ugoden nakup prve alpske vozovnice Interrail, s katero lahko letos poleti mladi potujejo z vlakom po Alpah. Več

2017: Mladinski projekt CIPRE prejel pomembno nagrado

Kako podpreti mlade na poti k bolj trajnostnemu življenju? Projekt Youth Alpine Express je podnebju prijazen, okoljsko ozaveščen in premišljen način potovanja spremenil v pravo pustolovščino in postal nacionalni zmagovalec v okviru svetovne pobude Energy Globe Award. Več

2015: Zmaga za varstvo pokrajine

© Claude Le Pennec
Projekt gradnje spornega vetrnega parka na Sattelbergu na Brennerju/I je državni svet v Rimu zavrnil na drugi in zadnji stopnji. To pomeni velik uspeh za okoljske in alpske organizacije na obeh straneh Brennerja, kot za CIPRO Južna Tirolska, ki so nasprotovale gradnji in se zato obrnile na sodišče. Več

2015: Tišina na območju miru Kalkkögel

Med smučiščema na pogorju Kalkkögla ne bo vzpostavljena povezava, je določila Alpska konvencija, zdaj pa je tako odločil tudi tirolski deželni glavar. Odločitev je v turistični industriji povzročila veliko vznemirjenja. Več...

2014: slovenski projekt varovanja podnebja za zgled drugim

Leta 2010 je štirim slovenskim občinam uspelo pridobiti sredstva v okviru dynAlp-climate, programa za varstvo podnebja na lokalni ravni, katerega koncept je zasnovala CIPRA. Ideja občin o uvajanju gozdne pedagogike v kurikulum za vrtce in šole je bila uspešna in zato zgled tudi drugim v Sloveniji. Iz projekta se je razvila Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki danes otrokom in šolarjem v naravnem okolju, gozdu, posreduje konkretna znanja s področja varstva podnebja in narave. Več

2014: Dolina Alpskega Rena prejela nagrado za mobilnost

(c) VCÖ-www.weissphotography.at

Avstrijska zvezna dežela Vorarlberg, Lihtenštajn in švicarski kanton St. Gallen so s projektom Alpstar v zadnjih treh letih pokazali, katere ukrepe je treba sprejeti, da bi dnevne migrante spodbudili k večji uporabi trajnostnih oblik prevoza, kot so vlak, avtobus in kolo. Za svoja prizadevanja so izvajalci projekta prejeli nagrado za trajnostno mobilnost, ki jo podeljuje avstrijski prometni klub (Verkehrsclub Österreich – VCÖ). Projektne dejavnosti sta koordinirala CIPRA International in vorarlberški inštitut za energijo (Energieinstitut Vorarlberg). Več

2014: CIPRA na pohodu

V letu 2014 je koordinacijo mreže prevzela CIPRA International s ciljem,  da obstoječo turistično ponudbo še razširi in jo obogati s temami s področja trajnostnega razvoja. Več

2013: CIPRA goes youth

10. oktobra 2013 je enajst deklet iz vseh alpskih držav stopilo pred delegate v Bolzanu/I in jim predstavilo svoje ideje. Ustanovnim članicam Mladinskega sveta CIPRE se odslej stalno pridružujejo novi posamezniki, ki jih ta projekt zanima. Skupaj oblikujejo ideje in predloge rešitev za izzive, s katerimi se soočajo Alpe, svetujejo organom CIPRE in se učijo dejavnosti, ko sta povezovanje v mreže in komuniciranje z javnostmi. Več

2013: dolgoletno partnerstvo z alpskimi mesti

(c) BadAussee

Pisarno društva Alpsko mesto leta že deset let vodi CIPRA. Odzivi odgovornih v posameznih članskih mestih so zelo pozitivni: „Prav zaradi sodelovanja našega društva s CIPRO nam je uspelo iz amaterskega združenja postati profesionalna mreža mest,“ je dejala Colette Patron, nekdanja predsednica in podžupanja francoskega Gapa. Več

2012: uspešno sodelovanje Mladinskega parlamenta s CIPRO

Od leta 2012 stopata CIPRA in Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) po skupni poti. CIPRA podpira učitelje pri organizaciji zasedanj parlamenta, mladim pa zagotavlja podporo pri komuniciranju z javnostjo in jih povezuje s predstavniki alpske politike. Prav tako pomembna naloga je mladim pokazati možnosti, kako lahko prek mladinskega parlamenta s svojimi zahtevami seznanjajo politiko in kako lahko sooblikujejo trajnostni razvoj v Alpah.

Prvi uspehi so že vidni, saj so delegacije začele prejemati vabila političnih organov in s tem možnost, da jim predstavijo svoje zahteve, skupina nekdanjih mladinskih parlamentarcev pa je v Avstriji ustanovila organizacijo PEGNA. Več

2012: Alpski teden: ubrano sodelovanje prineslo uspeh

S približno 400 udeleženci je bil drugi Alpski teden v švicarski dolini Valposchiavo nedvomno velik uspeh. Mednarodno srečanje je skupaj z drugimi šestimi organizatorji priredila Cipra, ki je poleg tega v Poschiavo povabila še okrog 120 mladih iz vseh alpskih dežel. Mladi so na srečanju aktivno sodelovali in svoje poglede na obnovljive Alpe – pod tem naslovom je tudi potekal simpozij   –predstavili v glasbenih in video prispevkih, z odlomki iz gledaliških del in z javnimi stališči ter v osebnih razgovorih. Več

2012: CIPRA izbrana za najbolj trajnostno organizacijo v letu 2012

Največja planinska zveza, ki ima sedež zunaj območja Alp, je Mednarodno komisijo za varstvo Alp (CIPRA) izbrala za najbolj trajnostno organizacijo leta in ji zato podelila nagrado za trajnostni razvoj. Člani Nizozemskega kraljevega združenja alpinistov in gorskih športov (NKBV) so v spletnem vprašalniku, v katerem so iskali najbolj trajnostno organizacijo leta, namenili največ glasov prav CIPRI in jo tako nagradili za njena dolgoletna prizadevanja za oblikovanje življenja v Alpah na način, ki bo omogočal sožitje človeka in narave. Alpe vsako leto obišče več kot milijon nizozemskih turistov. NKBV šteje 55.000 članov.

Poletje 2011: Sedem regij gradi vsealpsko ekološko mrežo

Z zaključkom projekta Econnect, pri katerem je sodelovala tudi CIPRA, se je na območju Alp dokončno uveljavilo prepričanje, da biotske raznovrstnosti ni mogoče ohranjati samo na zavarovanih območjih, temveč je v ta namen nujno potrebna izmenjava tudi med zavarovanimi območji. Sedem pilotnih regij, ki jih finančno podpira širši konzorcij, na podlagi skupaj dogovorjenega pristopa zato izvaja ukrepe, katerih namen je ustvariti medsebojno povezanost habitatov tudi zunaj zavarovanih območij. Prizadevanja CIPRE za udejanjanje projekta Econnect in Iniciative za ekološki kontinuum v praksi tako že kažejo prve rezultate in odpirajo prostor za izvajanje novih dejavnosti na tem področju.

2011: climAlp – Gledal, se naučil, zgradil!

Kako deluje pasivna hiša, kako se v njej živi, kako dela? Od kod izvira material za gradnjo pasivnih hiš? Odgovore na ta in številna druga vprašanja lahko predstavniki občin, arhitekti in ljubitelji arhitekture dobijo na strokovnih ekskurzijah, ki jih CIPRA organizira v okviru svojega projekta climAlp. Od leta 2005 dalje, ko se je projekt začel, se je tovrstnih ekskurzij, posvetov in srečanj udeležilo že precejšnje število posameznikov iz celotnega alpskega prostora in pri tem izvedelo, da energijsko varčna gradnja hiš iz domačega lesa zelo pozitivno vpliva tako na okolje kot finance ter spodbuja ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni. Več udeležencev se je nato odločilo, da tudi sami začnejo delovati na tem področju. Dober primer je francoska občina Saint Martin de Belleville, kjer so otroški vrtec zgradili v skladu s standardi Minergie ob sočasni racionalni uporabi obnovljivih virov energije – idejo za tovrstno gradnjo so predstavniki francoske občine dobili prav na eni od climAlpovih strokovnih ekskurzij v avstrijski Vorarlberg.  Več

2010: Arhitekturna nagrada "Konstruktivno"

Vlada Kneževine Lihtenštajn je spomladi 2010 na pobudo CIPRE International prvic razpisala arhitekturno nagrado "Konstruktivno" za trajnostno gradnjo in prenovo stavb. Nagradni sklad je znašal 50.000 EUR. Tri nagrajenci oz. nagrajenke je izbrala mednarodna žirija. Na natecaj je prispelo vec kot 200 projektov. Zirija je izbrala 25 ozjih favoritov, ki so prejeli bodisi nagrade, priznanja ali pa potrditev o nominaciji. Bogata zbirka trajnostnih zgradb z obmocja Alp se sedaj javnosti predstavlja v obliki potujoce razstave. Revija "Hochparterre" z naklado preko 60.000 izvodov je med drugim objavila posebni vecjezicni zvezek, kjer so predstavljeni nagrajenci in nominiranci. Več

2009: Podnebne spremembe: Mislimo korak vnaprej! Projekt cc.alps

Okoli 200 oseb iz vseh alpskih držav se je udeležilo mednarodne konference "Trezna glava v topli gredi", ki jo je organizirala CIPRA med 2. in 3. aprilom 2009 v italijanskem Bolzanu. Poslanstvo je bilo jasno: Podnebni ukrepi z vseh področij morajo biti trajnostni! V času vročih diskusij o podnebnih ukrepih so trezne glave in v trajnostne rešitve usmerjene strategije še posebno pomembne. Ciprin projekt cc.alps s serijo tematskih zvezkov imenovanih compacts prispeva k zavestni refleksiji o omenjeni temi. Najpomembnejši rezultati raziskav in ocene podnebnih ukrepov z območja Alp bodo predstavljeni v enajstih zvzekih. Več

2008: Zaključek projekta "Prihodnost v Alpah"

Prihodnost v Alpah je povezovala ter podpirala nove in obstoječe pobude, ki med seboj usklajujejo interese varstva narave, potrebe prebivalstva in gospodarske cilje. "Zaključimo lahko, da je projekt prispeval k izboljšanju sodelovanja med akterji v alpskem prostoru ter da na splošno pomeni veliko pridobitev za ta prostor. Želim si, da bi imel tak način upravljana znanja priložnost dobiti nagrado, podobno Nobelovi." Mario F. Broggi, svetnik Sklada za naravo MAVA, v pozdravnem nagovoru ob uradnem zaključku projekta.

2007: CIPRA izdala 3. poročilo o Alpah

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je pravkar izdala novo poročilo o Alpah. 3. poročilo o Alpah je namenjeno prebivalcem in obiskovalcem alpskega sveta, odgovornim posameznikom in strokovnim krogom v Alpah in zunaj njih, skratka vsem, ki jih skrbi za prihodnost Alp in se pri svojem vsakodnevnem delu ali v prostem času zavzemajo za ekološki in trajnostni razvoj.

2006: CIPRA dala pobudo, da Alpe postanejo vzorčna regija na področju varstva podnebja

Leta 2006 so pogodbenice Alpske konvencije – alpske države in Evropska unija – na pobudo CIPRE sprejele odločitev o izdelavi akcijskega načrta za varstvo podnebja v okviru 9. Alpske konference v avstrijskem Alpbachu. Proces priprave načrta je CIPRA spremljala kritično, pripravila je svoje predloge in sodelovala pri ozaveščanju javnosti o potrebnosti takega načrta. Kljub temu pa akcijski načrt za varstvo podnebja, kot je bil leta 2009 sprejet na 10. Alpski konferenci v Evianu/F, ni ustrezal pričakovanjem, predvsem pa ni vseboval konkretnih zahtev, časovnih načrtov in podatkov o financiranju izvajanja.

Priložnost so izkoristili drugi: v projektu Alpstar je tako 13 partnerjev v letih 2011–2014 raziskovalo možnosti za učinkovito zmanjšanje izpustov CO2 na območju Alp. CIPRA je bila v tem projektu po pooblastilu švicarskega kantona St. Gallen in Lihtenštajna in skupaj z Inštitutom za energijo Vorarlberg odgovorna za usklajevanje projektnih dejavnosti v pilotni regiji Dolini Alpskega Rena, arhitekturni natečaj Constructive Alps pa od leta 2010 nagrajuje uspešne primere prenove in gradnje ter z njimi seznanja širšo javnost.

2003: Omrežje srednjeazijskih gorskih občin

Po vzoru Omrežja občin "Povezanost v Alpah" so 22. junija v tadžikistanskem glavnem mestu Dušanbeju ustanovili omrežje občin iz gorskih območij srednje Azije. To je bila po srečanju, ki je lani septembra potekalo v Biškeku, kirgizistanskem glavnem mestu, že druga konferenca občin iz srednjeazijskih gorskih območij. Ustanovitev je potekala v sodelovanju s CIPRO. Več o tem

2003: Alp Web Award - nagrada Italijanske planinske zveze za CIPRO

CIPRA je za spletni portal alpMedia prejela nagrado Alp Web Award 2002, ki jo v okviru Italijanske planinske zveze podeljuje sekcija Cervignano del Friuli Giusto Gervasutti. Razpis nagrade je potekal pod geslom "Gore na spletu". Predloge za podelitev nagrade lastnikom najboljših strani so podali uporabniki interneta, po predhodnem izboru pa je zmagovalce izbrala žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja komunikacij, trženja, oblikovanja, umetnosti in tehnologije.

2003: Začetek delovanja Stalnega sekretariata Alpske konvencije

CIPRA je že večkrat izrazila zahtevo, da mora začeti delovati Stalni sekretariat Alpske konvencije. Končno so udeleženci 7. alpske konference 2002 v italijanskem mestu Merano le sprejeli resolucijo, v kateri so okoljske ministre in ministrice alpskih držav ter evropsko komisarko za okolje pozvali k takojšnjemu začetku delovanja Stalnega sekretariata za Alpsko konvencijo. Stalni sekretariat s sedežem v Innsbrucku in podružnico v Bolzanu je začel delovati 1. marca 2003.

2002: alpMedia – obveščanje o Alpah, ki ne pozna meja

Delovati je začela alpMedia, informacijska služba CIPRE, v okviru katere vsak drugi teden izhajajo e-novice, postavljena pa je bila tudi nova spletna stran. alpMedia objavlja informacije o trajnostnem razvoju iz alpskega prostora in z drugih gorskih območij. Vse informacije, objavljene v glasilu alpMedie, so na voljo tudi na spletnih straneh, iščemo pa jih lahko kadar koli s pomočjo iskalnika, ki uporabniku omogoča zelo natančno iskanje. alpMedia je projekt ciljno usmerjenega obveščanja o Alpah iz zanesljivih virov, ki je aktualno in hitro, odvijalo se bo na mednarodni ravni in bo zajemalo različne teme.

2001: Izšlo je 2. poročilo o Alpah

2. poročilo o Alpah nadaljuje tradicijo: tako kot prvi del poročila je tudi njegovo nadaljevanje zbirka mednarodnega strokovnega znanja, barometer aktualnih razvojnih gibanj, obenem pa tudi osnova za pobude in v prihodnost usmerjene modele. Pri tem doslej najobsežnejšem pregledu stanja v alpskem prostoru so sodelovali strokovnjaki iz vseh alpski držav od Francije do Slovenije.
Pričujoča publikacija je nepogrešljiv vir za vse, ki v Alpah živijo in delajo,načrtujejo in ustvarjajo politiko, a tudi za vse tiste, ki skozi alpski svet ne želijo le potovati, temveč se z njim tudi poglobljeno seznaniti.

2001: CIPRA dobitnica Velike Bindingove nagrade

Kuratorij Bindingove nagrade za varstvo narave in okolja vsako leto v skladu z željami ustanoviteljev sklada, Sophie in dr. Karlom Bindingom, podeli Bindingovo nagrado. Leta 2001 je to nagrado prejela CIPRA zaradi svojih zglednih pobud in dosežkov na področju varstva okolja in narave: "Kot priznanje prizadevanjem, ki jih je ta nevladna organizacija pokazala na vsealpski ravni za varstvo in razvoj alpskega loka v zadnjih petdesetih letih. CIPRI se moramo zahvaliti za pomembne pobude za uveljavitev trajnostnega razvoja na območju Alp."

1998: CIPRA prejela nagrado FEDAJT

Ni minilo prav veliko časa, odkar je CIPRA izvedela, da je prejemnica okoljske nagrade TUI, že ji je Fédération des Associations des Journalistes de Tourisme (FEDAJT) sporočila, da ji namerava podeliti nagrado „Etoile d’or“. FEDAJT, organiziran leta 1993, je mednarodno združenje okoli 800 turističnih novinarjev iz osmih držav. Sedež ima v Belgiji in omenjeno nagrado vsako leto podeljuje za prizadevanja na področju trajnostnega razvoja v turizmu.

1998: CIPRA prejela priznanje TUI

CIPRA je prejela okoljsko nagrado največjega turističnega koncerna TUI (Touristik Union International), ki je tako odlikoval njene dolgoletne čezmejne dejavnosti v sedmih alpskih državah na področju stalnega varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora. Pri tem je bilo odločilno zlasti zavzeto, neodvisno in povezovalno delovanje CIPRE na poti k Alpski konvenciji in njenemu uresničevanju, ki sega vse do uspešne pobude o ustanovitvi Omrežja občin "Povezanost v Alpah".

1998: Izšlo 1. poročilo o Alpah

O Alpah obstajajo številne monografije z impozantnimi gorskimi panoramami in prečudovitimi kulturnimi krajinami, a Poročilo o Alpah se svoje naloge vendarle loteva nekoliko natančneje. Kaj se dogaja v tem pestrem naravnem in kulturnem prostoru, se glasi eno od mnogih vprašanj, na katera odgovarja Poročilo o Alpah in pri tem ponuja konkretne podatke in razlage. Avtorji prispevkov so številne osebnosti oz. strokovnjaki, več kot 70 kratkih prispevkov v razumljivem jeziku predstavlja problematiko tega prostora in možne rešitve. Poročilo o Alpah je podlaga zbranega strokovnega znanja v strnjeni, raznoliki obliki.

1997: Omrežje občin "Povezanost v Alpah" postalo samostojno društvo"

Zgledno izvajanje Alpske konvencije na lokalni ravni je bil tisti cilj, na podlagi katerega je leta 1997 začelo delovati Omrežje občin "Povezanost v Alpah". Pobudo za omrežje je dala CIPRA, ki je tudi spremljala izvajanje dvoletnega poskusnega obdobja in mu do konca leta 1997 posredovala odločilne pobude. Na letni skupščini članov CIPRE v Bovcu v Sloveniji je Omrežje občin postalo samostojno društvo. Več o tem

1995: Delovna skupnost alpskih držav podelila zlato nagrado za okolje

Delovna skupnost alpskih dežel je na svoji 26. konferenci CIPRI podelila zlato nagrado za okolje "kot priznanje njeni pobudi za nastanek procesa Alpske konvencije in njegovem spremljanju". Nekaj misli iz nagovora: "CIPRA je s svojim projektom v sodelovanju z drugimi državami podprla uporabno raziskovanje alpskega prostora in trajnostni razvoj  na območju Alp. Prav tako je CIPRA prispevala k boljšemu razumevanju Alp kot sistema in negativnih posledic človekovega ravnanja v tem prostoru. Tako so ustvarjeni temeljni pogoji za izvedbo efektivnih ukrepov za trajnostno rabo in razvoj alpskega prostora...".

Alpska Konvencija

1991: Podpis Alpske konvencije

"Najpomembnejša naloga Mednarodne komisije za varstvo Alp je pripraviti mednarodni sporazum za varstvo območja Alp in poskrbeti, da jo bodo države, ki bodo sodelovale v tem procesu, tudi sprejele." Sicer so gornji stavek v pripravljalnih dokumentih za ustanovitev CIPRE zapisali že davnega leta 1951, a miniti je moralo kar štirideset let, da so 7. novembra 1991 v Salzburgu ministri za okolje alpskih držav nazadnje le podpisali Sporazum o varstvu Alp ali Alpsko konvencijo. Več o tem