Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Vodila in statuti

Image caption:

Kaj nas motivira: spoštujemo lepoto in raznolikost Alp: življenjskega okolja, na katerega smo v svojem bistvu močno navezani - vidimo se kot njegov del. Zavedamo se pomena Alp za Evropo kot celoto, saj so prostočasno okolje za obiskovalce in izvor pomembnih virov, kot so voda, gozdovi in biotska raznovrstnost. Obenem so Alpe naše življenjsko in rekreacijsko okolje ter temelj naše prihodnosti. To zavedanje nas spodbuja k predanosti in daljnovidnosti pri uresničevanju naših ciljev.

Kaj želimo: Alpe si predstavljamo kot funkcionalen in uravnotežen ekosistem, ki nam in prihodnjim generacijam ponuja privlačno življenje. Prizadevamo si za podnebno nevtralno in naravi prijazno regijo s pokrajinami, ki zagotavljajo kakovost življenja ob spoštovanju ekoloških meja. Verjamemo, da je dolgoročno gospodarsko uspešnost mogoče doseči le s trajnostnim razvojem. Zato se zavzemamo za življenjske sloge in gospodarske sisteme, ki upoštevajo naravo, da bo alpska regija lahko večno cvetela in uspevala. Alpsko konvencijo smo si močno želeli že pred njenim nastankom, zdaj pa si želimo, da bi se v celoti uresničila. 

Kdo smo: CIPRA je neodvisna nevladna in neprofitna krovna organizacija, ki si že od leta 1952 prizadeva za varstvo in trajnostni razvoj Alp. S svojim mednarodnim sedežem v Lihtenštajnu in nacionalnimi predstavništvi v sedmih in drugih alpskih državah ter približno sto organizacijami članicami je CIPRA danes pomembna vsealpska mreža. To nam omogoča, da smo pionirji in da se z vsealpskim pogledom lotevamo sedanjih in prihodnjih izzivov ter si prizadevamo za trajnostno prihodnost v Alpah. 
Alpska konvencija, mednarodna pogodba, za katero se CIPRA zavzema že od svoje ustanovitve in ki so jo leta 1991 podpisale alpske države in Evropska unija, zagotavlja pravni okvir in platformo za čezmejno sodelovanje. Čeprav je za nas še vedno referenca, se oziramo tudi onkraj nje.

Kaj počnemo: CIPRA komunicira v več jezikih in zagotavlja informacije javnosti, strokovnjakom, politikom, medijem, podjetnikom in vsem, ki jih zanimajo Alpe. Objavljamo zgledne projekte, kritiziramo nezaželen razvoj ter predstavljamo inovativne akterje in deležnike. CIPRA deluje v imenu Alp. Izvajamo pritisk na oblikovalce politik, organe oblasti in industrijo. Sodelujemo v politično pomembnih procesih, ki vplivajo na Alpe, in sicer predvsem v Alpski konvenciji, ter prispevamo k svetovnim prizadevanjem za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020. CIPRA združuje ljudi, projekte in organizacije onkraj starostnih, jezikovnih, kulturnih, geografskih in političnih meja. CIPRA razvija in izvaja projekte, ki kažejo pot, in spodbuja druge, da uresničijo svoje zamisli za varstvo in trajnostni razvoj Alp. CIPRA kot krovna organizacija zastopa ljudi in organizacije, ki se zavzemajo za življenje v Alpah.

V čem smo dobri: Imamo močno mrežo, ki jo sestavljajo naši člani, sodelujemo pa tudi z drugimi mrežami strokovnjakov, zavarovanih območij, skupnosti in mladih na celotnem območju Alp. Smo večgeneracijski, poligloški, raznoliki in se ne bojimo eksperimentirati. Spremljamo trende in vizionarsko predlagamo, kaj je mogoče. Dobro znamo ustvarjati projekte za uvajanje trajnostnega načina življenja. Obvladujemo različne družbene in tradicionalne medije ter komuniciramo v petih jezikih z velikim splošnim dosegom. Kot uradni opazovalci Alpske konvencije smo njeni varuhi in si prizadevamo za njeno izvajanje. Dobro znamo uporabljati tudi širše politične procese za uveljavljanje trajnostnega razvoja v Alpah. Še naprej se razvijamo s pomočjo spodbud, ki jih dajejo naša mreža članov, Mladinski svet CIPRE in Strokovni svet strokovnjakov (CIPRA Sounding Board – nima slovenskega prevoda) .

Dateien
Type Title
Vodila, 2021 Vodila, 2021