Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Alpske mreže

CIPRA sodeluje z mednarodno mrežo organizacij, inštitucij in posameznikov, katerih cilji izhajajo iz usklajevanja ekološkega ravnovesja, gospodarske stabilnosti in socialnega napredka v gorskih regijah po vsem svetu.
Image caption:
 • Povezanost v Alpah

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“, ki je bilo ustanovljeno tudi na pobudo CIPRE, je pravi dokaz, da sta trajnostni razvoj in izvajanje Alpske konvencije v lokalnih skupnostih v praksi uresničljiva. Trenutno šteje omrežje okoli 300 občin s celotnega alpskega prostora, od Francije do Slovenije. Izmenjava strokovnega znanja in primerov dobre prakse med občinami in dolinami iz celotnega alpskega loka, ki se je začela z ustanovitvijo združenja, je zares impresivna in zagotavlja širjenje dobrih idej. Več o tem

 • Alpsko mesto leta

V društvu "Alpsko mesto leta" so se med seboj povezala alpska mesta, ki so bila razglašena za "Alpsko mesto leta". Ta naziv prejmejo alpska mesta, ki se še posebej odlikujejo po zavzetem delovanju pri uresničevanju Alpske konvencije. Naziv podeljuje mednarodna žirija. Več o tem

 • Zveza srednjeazijskih gorskih občin

Od mednarodnega leta gora dalje - leta 2002 - CIPRA skupaj z Omrežjem občin "Povezanost v Alpah“ in Švicarsko direkcijo za razvoj in sodelovanje vzpostavljata delovanje Zveze srednjeazijskih gorskih občin, ustanovljene junija 2003. Kot že pri njeni sestrski organizaciji v Alpah sta tudi pri srednjeazijski mreži osrednji področji delovanja trajnostni razvoj gorskih občin in izmenjava izkušenj.

 • Mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC

Cilj Mreže zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), ki danes združuje že več kot 800 večjih zavarovanih območij v Alpah, je spodbujanje izmenjave znanja, izkušenj in različnih metod dela. CIPRA sodeluje z ALPARC pri izvajanju Alpske konvencije v različnih akcijah in projektih, prav tako si z njo izmenjuje strokovno znanje in izkušnje. Več o tem

 • Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp ISCAR

Cilj organizacije ISCAR je spodbujati vsealpsko in interdisciplinarno sodelovanje na področju raziskovanja Alp kot tudi prenos rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela v prakso. ISCAR se pri tem loteva zlasti raziskovalnih interesov Alpske konvencije, svetuje organom Alpske konvencije in ima na sejah Alpske konference status uradnega opazovalca. Več o tem

 • Club Arc Alpin

Članice združenja planinskih zvez držav alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA) so planinske zveze Avstrije, Francije, Italije, Južne Tirolske, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije in Švice. Na CAA se lahko obrnejo vsi, ki jih zanimajo vprašanja o izvajanju športov v visokogorski krajini. Več o tem

 • Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, katere namen je spodbujanje trajnostnega razvoja alpskega prostora. Ena od pomembnih pobudnic za njen nastanek je CIPRA, ki ima status uradne opazovalke, sodeluje na sejah Stalnega odbora Alpske konference in na zasedanjih Alpskih konferenc ter se kot članica različnih delovnih skupin zavzema za uresničevanje Alpske konvencije. Več o tem

 • Via Alpina

Via Alpina je mreža petih čezmejnih pohodniških poti, katerih trasa poteka od Trsta v Italiji do Monaka in ki zagotavljajo fizično povezavo med osmimi alpskimi državami. Pešpoti Vie Alpine popeljejo obiskovalca v svet doživetij edinstvenega alpskega življenjskega in naravnega prostora in so prostor za srečevanje in druženje. Več o tem

 • Mednarodna zveza za varstvo narave IUCN

Od ustanovitve leta 1948 se je IUCN razvil v največjo in najbolj raznoliko okoljsko mrežo na svetu. Deluje na podlagi izkušenj, virov, dosega svojih 1300 članskih organizacij ter prispevkov približno 10.000 strokovnjakov. UICN zagotavlja javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam znanje in orodja, ta pa omogočajo človeški napredek, gospodarski razvoj ter ohranjanje narave. Več o tem (en)

 • Gorsko partnerstvo

Gorsko partnerstvo je organizacija Združenih narodov. Njen namen je izboljšati življenje prebivalcev v gorskih vaseh in varovati gorska okolja po vsem svetu. Več o tem (en)

 • European Union of Mountaineering Associations

European Union of Mountaineering Associations (EUMA) je krovno združenje evropskih planinskih organizacij iz 25 držav, ki šteje okoli 3 mio. članov in članic. EUMA se zavzema za spoštljiv odnos do narave v gorskem okolju in si prizadeva, da bi jo inštitucije EU priznale kot sogovornika, ko gre za vprašanja, povezana z gorskimi športnimi dejavnostmi. Več o tem (en)

 • Eden od glavnih deležnikov je prebivalstvo gorskih območij