Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dejavnosti CIPRE

 • 3 regije, 15 minut

  Projekt LISTEN, ki se posveča raziskovanju namenske rabe prostora s strani prebivalcev, izvajajo v treh pilotnih regijah v Belgiji, na Švedskem in v Avstriji. CIPRA Lab GmbH sodeluje v okviru projekta s partnerji iz raziskovalne dejavnosti in zainteresiranimi skupinami iz posameznih regij.

  Več…

 • Central Mountains

  V projektu Central Mountains, katerega namen je izmenjava znanja na območju Alp in Karpatov ter zunaj njega, si CIPRA International Lab skupaj z drugimi projektnimi partnerji prizadeva za udejanjanje čezmejnega in trajnostnega razvoja gorskih regij v Srednji Evropi.

  Več…

 • Podkast speciAlps

  Od umetne inteligence do zadnjega kilometra, omejitev nosilnosti in “dregljajev”: serija podkastov speciAlps in spletni seminar se ukvarjata s tematiko usmerjanja obiskovalcev za širše občinstvo.

  Več…

 • MultiBios

  Poleg naravnih nesreč, kot so plazovi in poplave, je alpski prostor čedalje pogosteje izpostavljen tudi vročinskim valovom in suši. Vprašanje, kako bi se lahko prizadete občine in regije bolje pripravile na podnebna tveganja, ki se pojavljajo sočasno, raziskuje mednarodni raziskovalni projekt MultiBios v sodelovanju z biosfernimi območji.

  Več…

 • Trata 2.1

  Spremenimo potovalne navade – enostavno in učinkovito! Mobilnost zaposlenih v industrijski coni Trata v Sloveniji bo postala okolju prijaznejša, tudi z izkušnjami, ki so jih z izvajanjem podobnih projektov pridobili na območju tromeje med Avstrijo, Lihtenštajnom in Švico.

  Več…

 • Via Alpina Youth – walking the change

  Pešpot Via Alpina že več kot dve desetletji povezuje vse države znotraj alpskega loka, spodbuja alpski duh, poudarja raznolikost alpskega sveta in opozarja na trajnostne pobude. Z novim letom se je začel projekt Via Alpina Youth – walking the change, ki se bo izvajal vzdolž znamenite poti, ob tem pa širil znanje, ideje in možnosti za udejanjanje trajnostnega načina življenja, vključevanje, varovanje okolja in boj proti podnebnim spremembam.

  Več…

 • Alpine Climate Camps

  [Projekt zaključen] Nabiranje nove energije, doživljanje ledeniškega sveta, kolesarjenje – vse to in številne druge dejavnosti so del projekta Alpine Climate Camps, katerega namen je povezati izvajalce gorskih športov v boju proti podnebnim spremembam in k temu opogumiti mlade podnebne aktiviste.

  Več…

 • JeloviZA

  JeloviZA - Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

  Več…

 • Climate Bridges

  Glavni cilj projekta Climate Bridges je krepitev transnacionalnega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam z državami Zahodnega Balkana, tj. od Hrvaške prek Bosne in Hercegovine do Albanije. V okviru projekta bo CIPRA Lab skupaj z nevladnimi organizacijami vzpostavila platformo za novo mrežo.

  Več…

 • Alpine Climate Action

  [Projekt zaključen] Štiri spletne delavnice so priložnost za mlade, da pobliže spoznajo različne oblike političnega udejstvovanja – od klasičnih oblik politične participacije do ustvarjalnih metod nenasilnega državljanskega upora, pa tudi kako tovrstno znanje uporabiti pri svojih prizadevanjih za varstvo podnebja.

  Več…