Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Tovorni promet sodi na tire

01.09.2020
Na spremembe direktive o cestnih pristojbinah (direktive o evrovinjeti) ni več moč čakati. Mreža iMONITRAF! in Mednarodna organizacija za zaščito Alp CIPRA International spričo tega zahtevata hitro soglasje glede dopolnitev k slednji v dobrobit ljudi in narave. Osrednji cilj direktive – preusmeritev tovornega prometa na tire – je treba uresničiti.
Image caption:

Nemško predsedstvo Sveta EU stoji pred pomembno nalogo uveljavitve sklepov o spremembah in dopolnitvah, ki jih je Evropski parlament v okviru ambicioznega predloga za revizijo direktive o cestnih pristojbinah sprejel že oktobra 2018. Toda nemški zvezni minister za promet Andreas Scheuer je tik pred zdajci osnutek nove direktive dopolnil še s predlogom za popolno odpravo cestnin za brezemisijska vozila, ki bi ga evropske ministrice in ministri za promet utegnili potrditi na zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo, dne 28. septembra 2020.

CIPRA načelno pozdravlja diferenciacijo cestnin glede na emisijske razrede CO2 – saj je v skladu z Evropskim zelenim dogovorom (EU Green Deal) –, ki pa, kot poudarja sodirektor CIPRE Kaspar Schuler, ne bi smela izničiti osrednjega cilja direktive – preusmeritve tovornega prometa na železnico: »Kljub temu da se povprečna raven izpustov vozil zahvaljujoč novim generacijam motorjev znižuje, je treba cestnine opredeliti v skladu z načelom ‘plača povzročitelj obremenitve’. Stroške zaradi povzročanja hrupa, stroške zaradi prometnih zastojev in infrastrukturne stroške namreč povzročajo tudi ‘brezemisijska’ tovorna vozila. Preusmeritev tovornega prometa na železnico bo mogoče učinkovito spodbuditi le z znatnimi cestninami za vsa tovorna vozila.«

Tri zahteve za zaščito alpskih regij

Mednarodna komisija za zaščito Alp CIPRA International, ki združuje več kot 100 članskih organizacij iz sedmih alpskih držav, in mreža iMonitraf!  (www.imonitraf.org), ki alpske regije povezuje vzdolž velikih tranzitnih koridorjev, v imenu alpskega prebivalstva, izpostavljenega bremenom, ki jih povzročata hrup in izpusti CO2, ministrice in ministre alpskih držav za promet, zdravje in okolje pozivata k dejanjem z naslednjimi tremi zahtevami, podrobneje opredeljenimi v skupnem dokumentu o stališču.

 Tri stebre direktive o cestnih pristojbinah je treba ohraniti in okrepiti: 

1.  Vzpostaviti je treba učinkovite spodbude za preusmeritev tovornega prometa na železnico in posledično prispevati k opredelitvi dejanskih stroškov cestnega tovornega prometa, za kritje katerih je treba uvesti visok pribitek k cestnini za gorska območja v čezmejnih alpskih koridorjih.

2.  Dejanski eksterni stroški transportnega prometa so v gorskih regijah višji od eksternih stroškov na ravninskih območjih. Namesto ekvivalenčnega faktorja 2 bi bilo v najnovejši različici direktive o cestnih pristojbinah zato v alpskem kontekstu treba upoštevati ekvivalenčni faktor 4.                                                                            

3.  Predlog za odpravo cestninskih pristojbin za težka tovorna vozila »brez izpustov« je v nasprotju z načelom »plača povzročitelj obremenitve«. Stroški zaradi povzročanja hrupa in stroški zaradi prometnih zastojev so namreč prisotni tudi pri »brezemisijskih« vozilih,  upoštevati pa je treba tudi količine izpustov CO2 v okviru njihovega celotnega življenjskega cikla.

CIPRA poudarja, da sta obsežna integracija vseh eksternih stroškov in celovito upoštevanje načela »plača povzročitelj obremenitve« obvezujoči na podlagi Alpske konvencije, ki so jo bile alpske države podpisale že leta 1991 in protokola o njenem izvajanju na področju prometa (2000).

 

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije in pojasnila:

Kaspar Schuler, Sodirektor CIPRA International, [email protected], +423 79 300 55

Michael Gams, vodja projektov/komunikacija, CIPRA International, [email protected]


shranjeno pod: Transit