Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Zagotoviti razbremenitev alpskih regij, ki so najbolj izpostavljene tranzitnemu tovornemu prometu

10.06.2020
Image caption:

V imenu prebivalcev številnih alpskih regij, ki so izpostavljeni škodljivim učinkom hrupa in izpušnih plinov, je Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) s svojimi približno 100 članskimi organizacijami pripravila poziv alpskim ministrom in ministricam, pristojnim za promet, zdravje in okolje, ki na ravni EU sodelujejo v razpravi o okrepitvi učinkovitosti direktive o evrovinjeti (Eurovignette Directive). V luči te razprave CIPRA podpira revizijo direktive o evrovinjeti in zahteva, da revizijo podprejo tudi prometni ministri držav članic EU, potem ko sta svoje soglasje že podala Evropska komisija (2017) in Evropski parlament (2018). S tem bi storili velik korak na poti v podnebno nevtralnost v cestnem prometu in zmanjšali promet tovornih vozil prek Alp.

Posledice pandemije koronavirusne bolezni jasno kažejo, kako pomembna je preusmeritev prevoza tovora s cest na železniške tire, prav tako pa opozarjajo, kako nujno potrebna sta zmanjšanje človekovega vpliva na naravno okolje in okrepitev odpornosti ekosistemov. Učinkovitejša direktiva o evrovinjeti bo pomembno prispevala k bolj trajnostni prihodnosti v smislu določil Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in Zelenega dogovora.

Tri zahteve za varstvo alpskih dolin

Da bi tudi za prebivalce ozkih alpskih dolin dosegli znatno zmanjšanje njihove izpostavljenosti emisijam hrupa in škodljivih snovi iz izpušnih plinov tovornih vozil, je za CIPRO ključnega pomena uresničitev naslednjih treh zahtev:

  1. Direktiva mora kot podlaga za izračunavanje pristojbin upoštevati vse zunanje stroške, saj bo tako mogoče zagotoviti ohranitev nenadomestljivih varovanih dobrin, kot so podnebje, narava in zdravje ljudi.  
  2.  Vztrajati je treba pri predvideni dopustnosti uvedbe pribitkov k cestnini, ki na občutljivih območjih, kot so Alpe ali regije z največjo gostoto prebivalstva, neposredno spodbujajo preusmeritev tranzitnega prometa s cest na železnico. Stopnja teh pribitkov bi morala znašati najmanj 25 odstotkov, pri čemer ta ne bi smela biti omejena navzgor. Znižanje tako imenovanega gorskega faktorja (mountain factor) s 4 na 2, do katerega je prišlo konec februarja, je treba razveljaviti.
  3. Cestnina se obračunava glede na število prevoženih kilometrov, saj se tako lahko najbolj obremenijo najhujši onesnaževalci.

Kot opozarja CIPRA, je že na podlagi določil Alpske konvencije, ki so jo leta 1991 podpisale vse alpske države, in pripadajočega prometnega protokola, sprejetega leta 2000, nujno doseči celovito vključitev vseh zunanjih stroškov kakor tudi uveljaviti načelo plača povzročitelj obremenitve.

 

Za morebitna vprašanja vam je na voljo:

Kaspar Schuler, sodirektor CIPRA International, [email protected], +423 79 300 55
Michael Gams, vodja projekta, odgovoren za odnose z javnostmi, CIPRA International, [email protected]


Izjave posameznih predstavnikov CIPRE ter drugih inštitucij, organizacij in državnih organov kakor tudi predstavnikov prebivalstva, ki živi vzdolž tranzitnih osi o omenjeni problematiki so objavljene na:

Pritisnite fotografije

Dateien
Type Title
tranzitnih Izjave 10.06.2020 tranzitnih Izjave 10.06.2020
shranjeno pod: Transit