Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Stališča

Direktiva o evrovinjeti/cestnih pristojbinah: Čas za dejanja

01.09.2020
Ambiciozna politika preusmeritve prometa na železnico za zaščito ljudi in okolja v alpskih regijah terja hiter dogovor.
Image caption:

Negativne posledice tovornega prometa so zaradi izjemnega deleža težkih vozil, topografskih posebnosti, omejenih prostorskih virov in občutljivih ekosistemov še posebej odmevne na območju Alp. Mreža iMONITRAF!, ki alpske regije povezuje vzdolž velikih tranzitnih koridorjev in CIPRA International, krovna organizacija nevladnih okoljskih organizacij alpskega loka, se skupaj zavzemata za usklajeno in ambiciozno politiko preusmerjanja prometa v Alpah na železnico  v dobrobit ljudi in narave, za zmanjšanje obsega cestnega prometa in s ciljem vzpostavitve podnebne nevtralnosti.Partnerja se odločno zavzemata za uvedbo cestninjenja glede na prevoženo razdaljo, kar izpostavljata kot ključni element za trajnostno prometno politiko in kvantifikacijo gradnje nove železniške infrastrukture, zato je mreža iMONITRAF! sprejela resolucijo s konkretnimi zahtevami za vzpostavitev t. i. koncepta »Toll Plus«.

shranjeno pod: Transit