Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Letna strokovna konferenca 2010

Alpe v spreminjanju - periferne regije med osamo in upanjem

Jahresfachtagung 2010

Semmering/A, 14. do 16. oktobra 2010

Vse intenzivnejši trend odseljevanja prebivalstva z obrobja alpskega prostora postavlja tamkajšnje podeželske regije pred posebne izzive, z demografskimi spremembami pa se spreminja tudi pokrajina. Poleg tega postaja na teh obmocjih vse bolj negotovo zagotavljanje storitev v splošnem interesu in infrastrukture za mobilnost.

Letna konferenca CIPRE 2010 se bo zato posvetila obravnavi nekaterih najbolj kriticnih vidikov, obenem pa bo predstavila možne priložnosti za razvoj alpske regije.

 

> Program: PDF

> Referati: 

 

Spreminjanje ljudi – spreminjanje Alp

 

Kaj se je zgodilo s hribovskimi kmeti, hlapci in planšarji? (Abstract)

Roland Girtler, Inštitut za sociologijo, Univerza na Dunaju/A

Demografski razvojni procesi v alpskem podeželskem prostoru (Abstract, Präsentation)

Heinz Fassmann, Inštitut za geografijo in regionalno raziskovanje, Univerza na Dunaju/A

Umik cloveka in tveganje v divjini (Abstract)

Andreas Muhar, Inštitut za razvoj pokrajine, nacrtovanje prostega casa in varstva narave, Univerza za naravne vire in uporabne življenjske vede na Dunaju/A

Alpski prostor – nekoc in danes (Abstract)

Lois Hechenblaikner, fotograf in avtor/A

 Izzivi

 

Zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb v perifernih regijah z vidika urejanja prostora v Spodnji Avstriji (Abstract, Präsentation)

Dominik Dittrich, Oddelek za urejanje prostora in regionalno politiko, Urad spodnjeavstrijske deželne vlade/A

Tišina, lepota pokrajine in dober zrak – jamstvo za kakovostno starost in staranje v obrobnem podeželskem prostoru na obmocju Alp? (Abstract, Präsentation)

Tatjana Fischer, Inštitut za prostorsko planiranje in razvoj podeželja, Univerza za naravne vire in uporabne življenjske vede, Dunaj/A

Enostavno, fleksibilno, ekonomsko, ekološko! - Izzivi za javni promet v perifernem prostoru (Abstract, Präsentation)

Pierre Moreau, CIPRA Francija

Upanje in priložnosti

 

Podnebne spremembe v Alpah in njihov vpliv na zdravje: potencialne koristi ali tveganje? (Abstract, Präsentation)

Wolfgang Schobersberger, Inštitut za športno in gorsko medicino ter zdravstveni turizem TILAK/A

Ohraniti, kar pac clovek potrebuje … Regionalni in lokalni organi v francoskih Alpah vedo, kako ravnati (Abstract, Präsentation)

Jean Horgues-Debat, Regionalno razvojno združenje ADRETS/F

Aktualni demografski procesi v italijanskih Alpah in njihov vpliv na avtohtone jezikovne manjšine (Abstract, Präsentation)

Ernst Steinicke, Inštitut za geografijo, Univerza v Innsbrucku/A

„Mama, Turki prihajajo!“ – Vloga priseljencev v procesu ponovne poselitve italijanskih Alp  (Abstract, Präsentation)

Maurizio Dematteis, novinar in politolog, Dislivelli, Torino/I

Regije z znakom  – strategija za trajnostni regionalni razvoj na obmocju Alp (Abstract, Präsentation)

Dominik Siegrist, predsednik CIPRE International

Alpski turizem prihodnosti –osredotocenost na maloštevilna obmocja ali možnost prenocitve tudi v najodrocnejši dolini?  (Abstract, Präsentation)

Michael Brandl, Tirolwerbung, Innsbruck/A

Lost in Prato di Resia? – Mladi oblikujejo podeželske regije na obmocju Alpe-Jadrana v okviru raziskovalnega projekta "My Featured Space 2025" (Abstract, Präsentation)

Daniel Bogner, Umweltbüro Klagenfurt/A

Ekskurziji 

Semmering na stranskem tiru? – Svetovna kulturna dedišcina kot gonilna sila trajnostnega regionalnega razvoja (kraj ekskurzije: Mürzzuschlag)  (Abstract)

Andreas Weiß, Regionalmanagement Industrieviertel/A

Kmetijstvo, neposredno trženje, turizem – spodbude, usmerjene v preprecevanje izseljevanja? (kraj ekskurzije: Klamm am Semmering) (Abstract Schneidhofer, Abstract Rohl)

Julius Schneidhofer, kmetija Althammerhof, Semmering/A

Martin Rohl, LEADER-Management Niederösterreich Süd/A 

Dateien
Type Title
Programm Programm