Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Alpsko mesto leta

Image caption:

... je združenje mest na območju Alp, ki so prejela naziv alpskega mesta leta. Ta naziv, s katerim se neko alpsko mesto odlikuje po posebni zavzetosti in prizadevanjih pri uresničevanju Alpske konvencije, podeljuje mednarodna žirija.

"Alpsko mesto leta" lahko postane katero koli od mest, ki leži na območju veljavnosti Alpske konvencije ter izrazi svojo pripravljenost za uresničevanje te pogodbe tudi v praksi - z drugimi besedami: v praksi bo mesto moralo dokazati, da se ekologija in ekonomija medsebojno ne izključujeta, temveč smiselno in s pogledom v prihodnost dopolnjujeta.

Zlasti pa se alpsko mesto leta zavezuje, da bo

  • trajnostno oblikovalo svojo prihodnost, pri čemer bo v smislu sonaravnega razvoja alpskega prostora razvijalo ter izvajalo konkretne in inovativne ukrepe za uresničevanje Alpske konvencije na številnih področjih delovanja od skupno dvanajstih
  • krepilo zavest o Alpah, pri čemer bo ohranjalo kulturno in naravno dediščino ter skrbelo za njen trajnostni razvoj
  • spodbujalo prebivalstvo k aktivni udeležbi, pri čemer bo k sodelovanju pri izvajanju dejavnosti in pobud v okviru "alpskega mesta leta" povabilo vse posameznike in združenja, ki bodo za to izrazili svoje zanimanje
  • utrjevalo povezanost na regionalni ravni, pri čemer bo v še večji meri poglobilo stike tako z okoliškimi regijami kakor tudi z območji izven alpskega prostora
  • še razširilo sodelovanje, pri čemer bo skrbelo za izmenjavo izkušenj med mesti z območja Alp kakor tudi izven tega območja ter oblikovalo skupne interese

Nosilci naziva alpsko mesto leta so se združili v društvu "Alpsko mesto leta". Za poslovodenje društva sta pooblasteni CIPRA International. 

Kontaktni naslov: Društvo Alpsko mesto leta

Magdalena Holzer 
c/o CIPRA International
Tel. +423 237 53 53
Kirchstrasse 5, FL 9494 Schaan

www.alpskomesto.org