Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Via Alpina

22.05.2014
Via Alpina je mreža petih čezmejnih pohodniških poti, katerih trasa poteka skozi vseh osem alpskih držav, od Trsta v Italiji do Monaka. Pohodniške poti Vie Alpine so razdeljene v pet odsekov (rdeča, modra, rumena, vijoličasta, zelena), ki so prostor za srečevanje in druženje, obiskovalce popeljejo v svet doživetij edinstvenega alpskega življenjskega in naravnega prostora in zagotavljajo fizično povezavo med alpskimi državami.
Image caption:
(c) Matthieu Chambaud - Slow Rando

Pohodniška pot Via Alpina je leta 2000 nastala na pobudo alpskih planinskih organizacij in lokalnih skupnosti pod vodstvom francoskega združenja Grande Traversée des Alpes (GTA). V letu 2014 je koordinacijo mreže prevzela CIPRA International z namenom, da obstoječo turistično ponudbo še razširi in jo obogati s temami, povezanimi s trajnostnim razvojem.

Via Alpina

  • prečka Italijo, Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Lihtenštajn, Švico, Francijo in Monako;
  • je sestavljena iz petih odsekov, ti pa iz 342 etap;
  • je v celoti dolga okoli 5000 kilometrov;
  • je speljana po obstoječih poteh, ki so na celotni trasi označene s planinskimi markacijami in informacijskimi tablami;
  • vodi od sredozemske obale (Tržaški zaliv, Azurna obala) in se povzpne tudi na 3.000 m. n. v. (Ötztalske Alpe);
  • prečka območje okoli 200 občin;
  • ima svoje geslo Odkrivajmo Alpe!;
  • vabi na pohodniška doživetja, ki trajajo lahko en dan, en teden ali več mesecev;
  • opozarja na pestrost alpskega sveta;
  • ustvarja za območja, skozi katera poteka, dodano vrednost z ekonomskega, ekološkega in socialnega pomena.

Na voljo je tudi spletni vodnik v petih jezikih, ki pohodnike podrobno seznanja s potekom posameznih poti oziroma etap, z možnostmi nastanitve ter naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ob poti. Vsebuje tudi koristne nasvete in namige kakor tudi poročila pohodnikov, v katerih so opisali svoje izkušnjah, ki so jih pridobili na Vii Alpini.

Via Alpina ni le turistični proizvod, temveč je tudi konkreten simbol skupne alpske identitete in platforma za uresničevanje čezmejnih pobud za trajnostni razvoj Alp. V okviru Vie Alpine so bili zasnovani številni pilotni projekti (npr. mednarodne usmeritve za zagotavljanje kakovosti na pohodniških poteh, znanstvena evalvacija učinkov ali priročnik za pohodništvo kot instrument okoljske vzgoje mladih). Via Alpina je tudi uradni projekt uresničevanja Alpske konvencije. Leta 2017 so bile za Vio Alpino pripravljene nove strateške usmeritve, ki naj jih skupaj uresničevali vsi partnerji.

Komajda še katero drugo gorsko območje je tako raznoliko, kot so Alpe. Vio Alpino razumemo kot rdečo nit, ki med seboj povezuje obstoječe pobude za oddaljene pohodniške ture, pa tudi kot odlično prizorišče pozitivnih in negativnih razvojnih trendov v Alpah, saj je vtisov pohodnikov med pešačenjem občutno več in so izrazitejši, kot bi to bilo, če bi ti potovali s hitrimi prevoznimi sredstvi. Tako lahko pohodniki na severu Vie Alpine poleg še vedno impresivne, a izginjajoče ledeniške pokrajine zaznajo stalno rast smučarske infrastrukture, etape v južnem delu Vie Alpine pa se pogosto vijejo po zapuščenih dolinah. Pohodniki lahko na Vii Alpini spoznavajo konkretne težave, ki pestijo celotno območje Alp in so zanj značilne: podnebne spremembe, množični turizem, odseljevanje prebivalstva s podeželja, energetski preobrat, poraba zemljišč, socialna nepravičnost. Še vedno pa znajo Alpe pokazati tudi drugo plat: svojo malodane neopisljivo lepoto in pestrost naravnega okolja, kulture in jezikov. To pa je navsezadnje tudi pravi in najpomembnejši razlog za obisk Vie Alpine.

www.via-alpina.org

https://www.instagram.com/viaalpina/

https://www.facebook.com/viaalpina

shranjeno pod: Turizem, Via Alpina