Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: Zaveza za prihodnost pokrajine

Direktorica CIPRE Slovenija Špela Berlot © Katarina Žakelj

Varuhi pokrajine so ljudje, ki v njej živijo, in treba jih je vključevati v odločevalske in razvojne procese, je prepričana Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija.

Alpska pokrajina je pestra in mozaična, včasih idilična, drugič surova, odseva preteklost in sedanjost ljudi, ki v njej živijo. A pokrajina se spreminja: kmetijstvo, turizem, promet, proizvodnja električne energije – vse to so procesi, katerih infrastruktura pokrajino požira in jo uničuje. Da bo imela prihodnost, alpska pokrajina potrebuje varstvo, premišljeno načrtovanje in vključevanje ljudi, ki v njej živijo.

Strokovne službe, država in lokalne skupnosti se na te procese odzivajo prepočasi, neusklajeno in premalo ambiciozno. Rednega, odkritega, vključujočega in k rešitvam usmerjenega dialoga med tistimi, ki prostor načrtujejo, razvijajo in upravljajo, ter tistimi, ki v tem prostoru živijo, ni. K odgovornemu oblikovanju in upravljanju pokrajine bodo pripomogli zavezujoči dogovori in skupno razumevanje varstvenih, upravljavskih in razvojnih ukrepov. A če sodelovanja med posameznimi sektorji in državami ne bo, je ogroženo tudi trajnostno ravnanje s pokrajino kot naravnim virom, ki ni obnovljiv.

Nujno je zato treba podpreti dobre prakse upravljanja, zavezujoče strokovne smernice in pravi ukrepi pa lahko pomagajo opogumiti ljudi, da bodo s pokrajino ravnali trajnostno in spoštljivo. Za sprejetje dogovora, ki bo podlaga za hitre, usklajene, trajnostne in ambiciozne odločitve glede ravnanja s pokrajino, si prizadeva projekt Izhodišča za krajinsko politiko. Namen je ustvariti izhodišča, s katerimi bo mogoče povezovati in usklajevati pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev. Pokrajina bo tako prispevala k temu, da bomo razvoj regije doživljali kot skupen proces in pomembno prvino osebne in regionalne identitete.

Špela Berlot, direktorica CIPRE Slovenija

e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.