Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Področje delovanja: prostorsko načrtovanje

V pokrajinah se odražajo navade, vrednostni sistemi in zgodbe prebivalcev. V prostorskem načrtovanjem se združijo vse niti. Ne gre le za načrtovalski instrument, prej bi šlo za socialni proces.

Ljudje so v Alpah že od nekdaj oblikovali okolje, v katerem so živeli. Pri tem so bili odločilni funkcionalni in estetski motivi. Potrebe po namenskem poseganju v prostorski razvoj naravnega, pozidanega in socialnega okolja se povečuje z gostoto prebivalstva, širjenjem mestnih območij, blaginjo in mobilnostjo. Problematika se v alpskem prostoru zaostruje zaradi gradnje počitniških stanovanj. Pokrajine imajo danes večnamensko vlogo. Namen prostorskega načrtovanja je združiti različne potrebe po rabi – naloga, ki pa ne uspeva vedno.

Dolga leta je bilo prostorsko načrtovanje zapleten tehnokratski postopek, v katerega so imeli vpogled le posvečeni in strokovnjaki. Zaradi pomanjkanja prostora kot naravne dobrine se je začel povečevati tudi njegov pomen. Tudi javnost želi imeti pravico do soodločanja. Strukturiranost prostora namreč vpliva na naše zaznavanje, naše razvojne možnosti, naše dobro počutje. Demografske spremembe zahtevajo nove oblike bivanja in dela, so pa tudi priložnost, da si natančneje pogledamo navade in preizkusimo novosti. A prostorski načrtovalci za vodenje tovrstnih participativnih procesov pogosto niso usposobljeni.

Vprašanje procesov

Prostor je omejena  dobrina, pokrajina pa se ne konča na državnih mejah. Zakonske določbe, ki urejajo področje prostorskega načrtovanja v alpskih državah, so zelo različne, to pa občasno otežuje sodelovanje. Od držav, regij in lokalnih skupnosti se zato pričakuje, da bodo izboljšala svoje sodelovanje. CIPRA bo v okviru projekta alpMonitor obravnavala področje delovanja 'prostorsko načrtovanje', in pri tem izhajala iz naslednjih vprašanj: kako lahko varčno ravnamo s tlemi, kako varujemo dragoceni naravni prostor, kako ravnamo s prostori, ki jih je prizadelo odseljevanje, katere formate, podpornike in posrednike potrebujemo, da bi v načrtovalski proces vključili vse udeležene, zlasti pa prebivalce?

Občina na poti v kakovostnejše življenje

Alpski Log postaja v zadnjem času vse bolj priljubljeno prebivališče ljudi, ki so zaposleni v bližnjem mestu. A prav to povzroča dnevne migracije, pomanjkanje prostora in nastanek konfliktov. Občinska uprava se je zato lotila tega problema in v ta namen začela preučevati različne možnosti za njegovo rešitev. Kogar zanima ta problematika, si lahko zdaj na spletnem portalu ogleda interaktivno predstavitev, preko katere je prebivalce fiktivne občine mogoče spremljati na njihovi poti sprejemanja odločitev.

Viri in druge informacije:

Predstavitev

Image caption:

Druge informacije