Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Prostorsko načrtovanje

14.10.2016
© Frank Schultze/Zeitenspiegel
Image caption:
© Frank Schultze/Zeitenspiegel

Zakaj prostorsko načrtovanje?

Ljudje so v Alpah že od nekdaj oblikovali okolje, v katerem so živeli. Pri tem so bili med drugimi odločilni tudi funkcionalni motivi. Potrebe po namenskem poseganju v prostorski razvoj naravnega, pozidanega in socialnega okolja se povečuje z gostoto prebivalstva, širjenjem mestnih območij, blaginjo in mobilnostjo. Problematika se v alpskem prostoru še zaostruje zaradi gradnje počitniških stanovanj in širjenja smučišč.

Pokrajina ima danes večnamensko vlogo. Namen prostorskega načrtovanja je združiti različne potrebe po rabi prostora, obenem pa skrbno ravnati s tem naravnim virom – naloga, ki pa vedno ne uspeva. Pri tem ne gre le za načrtovalski instrument, temveč za socialni  proces. Uspešno prostorsko načrtovanje je dostopno za vse zainteresirane, varuje pokrajino, skrbno ravna z naravnimi viri, zmanjšuje prometne zastoje, ščiti ljudi pred naravnimi nesrečami in tako na splošno pripomore h kakovostnemu življenju v Alpah.

> Povezave k temi