Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Področje delovanja: prebivanje in zaposlitev

09.12.2015
Image caption:

Ljudje se priseljujejo iz različnih razlogov: ker so našli novo zaposlitev ali pa ljubezen, ker bi radi po upokojitvi živeli v alpskem okolju ali se tam ukvarjali s športom, ker so življenjski stroški v vaškem okolju praviloma ugodnejši in lahko kljub temu še naprej delajo v mestu. Ljudje ostajajo, ker imajo prijazne sosede, cenijo stike z drugimi prebivalci vasi, ker so njihovi otroci tesno in čustveno povezani z domačim okoljem. Da se ljudje odločijo živeti v določenem delu Alp, pogosto odločajo »trdi« dejavniki, medtem ko so »mehki« dejavniki tisti, zaradi katerih ljudje ostanejo. To velja v enaki meri za vse, ki so se v Alpe priselili ali vrnili, oziroma so v Alpah ostali.  

Eden od pogojev za to je fleksibilnost. Alpski prebivalci so že od nekdaj vajeni, da je treba zaradi varovanja lastne eksistence opravljati več poklicev, pa naj bo to poklic gostilničarja, tkalca, kmeta, bolničarja negovalca ali upravnika počitniške hiše. Z boljšimi prometnotehničnimi in digitalnimi povezavami so se povečale tudi možnosti za opravljanje poklica in oblikovanje življenja.  

Oslabljena povezanost

Demografske in gospodarske spremembe vplivajo na izobraževalni sistem, trg delovne sile, socialno strukturo, razvoj kulture in zahteve po osnovni oskrbi. Funkcionalna delitev dela, prebivanja, nakupovanja, prostega časa in kulture povzroča, da smo stalno na poti. Kje se sploh še srečujemo?

Nove oblike odločanja lahko krepijo identifikacijo z alpskimi regijami in ustvarjajo ravnovesje med različnimi alpskimi prebivalci. CIPRA bo v okviru projekta alpMonitor obravnavala tudi področje delovanja 'prebivanje in zaposlitev' in pri tem izhajala iz naslednjih vprašanj: katere vezi povezujejo razdrobljeno alpsko družbo, katere oblike prebivanja in zaposlovanja koristijo trajnostnemu razvoju v Alpah, ne da bi to zahtevalo še večje mobilnosti, kako naj generacije med seboj bolje sodelujejo, da bi se ohranila kakovost življenja?

Alpski Log oblikuje svojo prihodnost

Medtem ko urbana središča rastejo, se številne gorske vasi soočajo z odseljevanjem prebivalstva. A rast ni parameter kakovosti življenja. Mnogi posamezniki ponovno odkrivajo prednosti življenja na podeželju – prazne hiše, ugodnejše cene stavbnih zemljišč, bližina narave in socialna struktura, omejena na majhne prostorske enote, zagotavljajo možnosti za nove ideje in življenjske sloge. Interaktivna predstavitev prikazuje, kako prebivalci oblikujejo prihodnost fiktivnega Alpskega Loga. V njem nastopi tudi Paulina, ena redkih mladih žensk, ki so ostale v vasi, ki v interaktivni predstavitvi Prebivanje in zaposlitev prebivalce povabi na sprehod po vasi – s pogledom, usmerjenim v prihodnost.

Viri in nadaljnje informacije:

Predstavitev

Image caption:

Druge informacije