Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Kaj lahko občine storijo za skalnega puščavarja in močerada

05.02.2014

Biotska raznovrstnost v Alpah je še posebno velika in dragocena. Ohranili pa jo bomo le, če bomo življenjske prostore tam živečih živalskih in rastlinskih vrst ohranili in med njimi vzpostavili povezavo. Občine lahko pri tem sodelujejo na številne načine. Zato je CIPRA pripravila kratek film, v katerem se obrača na predstavnike občin in jih tako poskuša prepričati, da te možnosti dejansko izkoristijo.

Več...

Alpska makroregija: mi smo pripravljeni!

30.01.2014

Od sprejetja odločitve o pripravi osnutka strategije EU za alpsko makroregijo je minilo že pet tednov, a glede vloge civilne družbe v tem procesu obstaja še naprej veliko nejasnosti: države in regije tako še vedno razpravljajo, ali bodo predstavniki civilne družbe sploh lahko dejavno sodelovali v usmerjevalnem odboru, zdaj pa so razpravo o tem vnovič odložile. Nevladne in mrežne organizacije so pri gradnji novega „doma za alpski prostor“ pripravljene sodelovati – seveda če jim bodo dostop do gradbišča sploh odobrili.

Več...

Zakaj Soči ne leži v Alpah

30.01.2014

Zimske olimpijske igre leta 2014 bi se lahko zgodile tudi v Alpah, vendar se je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odločil proti Salzburgu/A. Pri alpskem prebivalstvu zimske olimpijske igre dandanes ne uživajo prav velikega ugleda. CIPRA je strnila izkušnje preteklih let, povezane s temo zimskih olimpijskih iger.

Več...

Alpska tranzitna borza je s pravnega vidika izvedljiva

28.01.2014

S pravnega vidika ni ničesar, kar bi oviralo vzpostavitev Alpske tranzitne borze (ATB), a le pod pogojem, da bodo alpske države za ta projekt izkazale politično voljo, se glasi sklepna misel študije, ki je bila izdelana po naročilu evropske regije Tirolska – Južna Tirolska - Trentino.

Več...

Načela trajnosti niso združljiva s takšno olimpijado

28.01.2014

Danes pionirski duh za Švico pomeni prizadevanje za zmanjševanje okoljskega odtisa in trajnostno ravnanje z lastnimi viri, da bodo slednji na voljo tudi prihodnjim rodovom. Karkoli drugega bi predstavljalo lažno oglaševanje, lastnost, ki jo je moč pripisati načrtovani zimski olimpijadi Graubünden 2022. Trajnostne olimpijske igre terjajo spremembo načina razmišljanja, vendar pa ni moč opaziti, da bi bilo to v interesu Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki postavlja sleherne pogoje.

Več...

Nevladne in mrežne organizacije se zavzemajo tako za alpsko makroregijo kot tudi za sodelovanje civilne družbe pri njeni pripravi

13.12.2013

19. decembra 2013 bo Evropski svet sprejel odločitev, ali bomo dobili evropsko strategijo za alpsko regijo ali ne. Države in regije besedilo predloga strategije pripravljajo in pilijo že več mesecev, a so pri tem povsem pozabile na predstavnike civilne družbe. Nevladne in mrežne organizacije so se na to odzvale tako, da so pripravile lasten dokument, v katerem predstavljajo skupno stališče glede omenjene strategije.

Več...

NVO zahtevajo vključitev v proces oblikovanja makroregionalne strategije za Alpe

17.10.2013

Organizacije, ki imajo pri Alpski konvenciji status opazovalke, izražajo veliko začudenje ob novici, da so bile izključene iz priprav alpske makroregionalne strategije, in zahtevajo ponovno vključitev v proces oblikovanja makroregionalne strategije za Alp, ki že poteka.

Več...

Alpe kot vodno korito – kdo daje, kdo jemlje, kdo odloča?

19.06.2013

Pitna voda, sneg, elektrika: voda v Alpah je zelo zaželen, a tudi omejen naravni vir, čeprav se mnogi tega niti ne zavedajo. In prav aktualnemu vprašanju, kdo je odgovoren za ta dragoceni vir, bo Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) posvetila osrednjo pozornost na svoji letni konferenci, ki bo od 10. do 12. oktobra 2013 v Bolzanu v Italiji.

Več...

Milijoni korakov za Alpe

17.04.2013

Zaradi mrežnega povezovanja prek jezikovnih, kulturnih, geografskih in političnih meja je CIPRA dosegla že veliko uspehov. V najnovejšem poročilu o svojem delovanju v preteklem letu postavlja na osrednje mesto posameznike, ki si od njene ustanovitve v letu 1952 prizadevajo za varstvo in trajnostni razvoj Alp. Prišlo je tudi do spremembe v vodstvu CIPRE International – zdaj jo vodi Claire Simon.

Več...

Pravi energijski preobrat je manjša poraba energije

11.09.2012

V Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA) zahtevamo uveljavitev dejanskega energijskega preobrata, kar pomeni zmanjšanje rabe energije ob nespremenjenem bivalnem ugodju. Da bi to resnično dosegli, morata postati prednostni nalogi trajnostna gradnja in učinkovita raba energije. Občutljiv alpski prostor mora ravnovesje ohraniti tudi v prihodnje. CIPRA zato poziva alpske države ter njihove okoljske ministre in ministrice, ki danes zasedajo v švicarskem Poschiavu, naj se tudi sami zavzamejo za uresničitev energijskega preobrata.

Več...

Arhiv

Sporočila za medije iz leta 2009 in prej najdete v arhivu.