Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Vključevanje mladih: A kako?

05.07.2018
Ko se enkrat politike odločijo za vključevanje mladih v razprave o prihodnosti Alp, se kaj hitro pojavi vprašanje. Kako? Kako vključiti mlade na konstruktiven in učinkovit način? Da bi odgovorili na ta vprašanja, je osem partnerjev iz petih alpskih držav oblikovalo Nabor orodij za participacijo mladih GaYA.
Image caption:

Večina obstoječih pristopov k participaciji običajno poskuša vsiliti mladim zdajšnje birokratske postopke. Čeprav se mladi ne vključujejo v politične stranke, so (pogosto politično) aktivni na družbenih omrežjih ter v raznih kulturnih, športnih in v družbenih organizacijah.

V projektu Odločanje in mladih v Alpah (GaYA) programa Interreg območje Alp so projektni partnerji razvili nabor orodij za participacijo mladih. Nabor orodij za participacijo mladih GaYA kaže na nove načine in pristope k participaciji, ki odgovarjajo na potrebe tako mladih kot odločevalcev. Za Matevža Strausa, projektnega svetovalca Občine Idrija, ki je projektni partner projekta GaYA, ni enoznačnih rešitev: “Mladi niso homogena skupina in tega se moramo zavedati pri oblikovanju participativnih procesov.” Cilj je iniciirati lokalnemu okolju prilagojene participativne procese.

V naboru orodij študije primerov iz alpskega območja kažejo na raznolikost participativnih procesov: od preprostih korakov, kot je poslušanje mladih, do bolj kompleksnih in celovitih aktivnosti, ki vodijo do deljenja moči in odgovornosti. Osnutki spodbujajo oblikovanje lastnih participativnih procesov, karte pa ponujajo predloge rešitev na pogoste ovire, kot so pomanjkanje interesa ali nerealna pričakovanja. Nabor orodij za participacijo mladih GaYA ponuja uvid v participacijo mladih, pojasnjuje koncepte, prikazuje participativne metode ter inspirira in motivira.

Nabor orodij in njegove sestavne elemente si lahko prenesete na

www.alpine-space.eu/projects/gaya/si/rezultat-projekta/orodje-za-participacijo

 

Vsebina Nabora orodij za participacijo mladih GaYA:

  • Brošura Ideje, modeli in metode predstavlja, zakaj so procesi participacije (mladih) tako posebni, kako se participacija mladih razlikuje od mladinskega dela, kateri so koraki do participacije mladih ter predstavlja pregled participativnih metod in čarobna pravila participacije mladih.
  • Študije primerov raziskujejo raznolikost participativnih procesov – od preprostih procesov (poskušanje mladih) do bolj kompleksnih in celovitih aktivnosti za vključevanje mladih v sprejemanje odločitev ali celo delitev moči in dolžnosti. Čeprav ne popisuje prav vseh praks, predstavlja zbirka najbolj pogoste prakse v alpskem prostoru.
  • Kartice »Poizkusi drugače« nudijo odgovore na glavne izzive, predlagajo pa tudi alternativne pristope pri reševanju skupnih težav.
  • Posterji bodo dopolnili vašo pisarno z afriškim pregovorom ali v avlo mestne hiše vnesli Sokrata.

Glavni poudarki nabora orodij so:

  • (Ena) »Mladina« ne obstaja. Mladi niso homogena skupina.
  • Čeprav se mladi ne vključujejo v politične stranke, so (pogosto politično) aktivni na družbenih omrežjih ter v raznih kulturnih, športnih in v družbenih organizacijah. V nasprotju s konvencionalnimi oblikami političnega udejstvovanja se mladi v politično življenje raje vključijo na sebi lasten način, kar jim nudi več priložnosti in kanalov za izražanje mnenj.
  • Večina obstoječih pristopov k participaciji ne sprejema modusa operandi mladih in jim poskuša vsiliti zdajšnje birokratske postopke. Namen na novo zasnovanih participativnih procesov je torej najti nove načine sodelovanja, ki ustrezajo obema stranema.
  • Participacija mladih naj ne bo enodnevni dogodek. Verjamemo, da mora biti participacija mladih sodelovalna in oblikovana v neskončno spiralo. Vpeljava participativnih postopkov lahko terja več časa, prav tako pa traja dlje njihov učinek.
  • Bodite transparentni, iskreni in jasni glede svojih namenov ter o tem, na kaj lahko vplivate in kaj lahko posledično dosežete.
  • Vedno nudite povratne informacije. Naj mladi vedo, kaj se dogaja, kakšen je bil njihov prispevek v aktivnosti, zakaj določeni predlogi niso bili izvedeni, kako delovati naprej. Brez povratnih informacij boste mladim zbili motivacijo, da bi še naprej sodelovali.

 

Za vprašanja vem je vam na voljo:

 Matevž Straus, [email protected]

Michaela Hogenboom, Project manager CIPRA International, [email protected]

Dateien
Type Title
SM_GaYA_toolbox_si.pdf SM_GaYA_toolbox_si.pdf