Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

CIPRA zahteva podnebju prijazna delovna mesta

26.09.2011

Le kdor je neodvisen od uvoza energije, ima več svobode pri odločanju, krepi regionalno gospodarstvo in prispeva k varstvu podnebja. Da bi alpske regije uresničile vizijo energijske samozadostnosti, potrebujejo predvsem v prihodnost usmerjen pogled, samostojno delovanje in ugodno politično okolje. CIPRA je na svoji letni strokovni konferenci v Bovcu v Sloveniji za področje energijske samozadostnosti sprejela sedem zahtev.

Več...

Smiselnost in čutnost sodobne gradnje

15.04.2011

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) ima z energijsko učinkovito gradnjo in prenovo dolgoletne izkušnje. Prav tako ima izkušnje na področju povezovanja ljudi in posredovanja informacij, zaradi česar je zelo primerna za širjenje znanja o sodobni gradnji po celotnem območju Alp in zunaj njega. Omenjena dejstva so med drugim razvidna iz pravkar izdanega poročila o delu CIPRE za leto 2010 z naslovom Gradimo za prihodnost.

Več...

Nedomiselni člani alpskega kluba

09.03.2011

Danes se je v Sloveniji končala 11. konferenca okoljskih ministrov alpskih držav. Kot smo pričakovali, so rezultati konference bolj pičli. Od Švice, ki v naslednjem dveletnem obdobju prevzema predsedovanje, CIPRA sedaj pričakuje, da bo Alpsko konvencijo po dvajsetih letih vendarle oživila s konkretnim izvajanjem različnih projektov.

Več...

Alpska konvencija kot odgovor na globalizacijo?

14.02.2011

Pred 20 leti je Alpska konvencija postavila temeljni kamen skupne alpske politike, danes bi lahko ponudila odgovore na vprašanja, ki jih odpira globalizacija. A izvajanje tega sporazuma v večini držav bolj kot ne šepa, zato CIPRA pogodbenice poziva, da na 11. Alpski konferenci, ki bo potekala na Brdu pri Kranju 8. in 9. marca 2011, z izvedbenimi projekti končno oživijo pomen Alpske konvencije.

Več...

Izjava o energijski neodvisnosti za Alpe

09.12.2010

Energijske regije so danes vse bolj v trendu. Postati neodvisen od uvoza energije je cilj, ki so si ga zastavile tudi številne alpske regije, pa naj bo to kot odziv na podnebne spremembe ali pa kot posledica zavedanja, da je naravnih virov vedno manj. Zaenkrat omenjenih regij še ni veliko. A CIPRA gre korak naprej in zahteva: Alpe morajo postati energijsko samozadostne!

Več...

Zid zapira središče Ljubljane: Protestna akcija proti drobitvi alpskih habitatov

08.11.2010

Tukaj ni prehoda! Danes bo pešcem na Stritarjevi ulici v Ljubljani pot zaprl visok zid: podobno se vsak dan dogaja živalim, saj njihove selitvene poti sekajo in drobijo ceste ter naselja. Iniciativa za ekološki kontinuum zato organizira akcijo The Wall, s katero želi v šestih alpskih državah opozoriti na pomen medsebojne povezanost habitatov za preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst ter za kakovost našega življenja.

Več...

Alpe v spreminjanju – periferne regije med osamo in upanjem

20.09.2010

Od 14. do 16. oktobra 2010 bo Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) na svoji letni strokovni konferenci v Semmeringu v Avstriji razpravljala o izzivih in možnostih prihodnjega razvoja perifernih regij na območju Alp. Zaradi negativnih vplivov, ki jih prinaša naraščajoča urbanizacija, mora vsaka periferna regija najti najprimernejši način, kako ohraniti osnovne bivalne funkcije na lokalni ravni. CIPRA želi prispevati k rešitvi omenjenega problema in na konferenci pokazati, kje so priložnosti in perspektive za alpske regije.

Več...

Alpske reke v betonskem stezniku

14.09.2010

Na reki Salzach v Avstriji bodo zgradili že osmo hidroelektrarno. Nenehno „betoniranje“ najdaljšega in najbolj vodnatega pritoka reke Inn pa je le eden od primerov: s pozivanjem k večji rabi obnovljivih virov energije v imenu varstva podnebja so vedno večjim pritiskom izpostavljeni tudi zadnji neregulirani vodotoki v Alpah. Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) zato namesto gradnje novih zahteva posodobitev obstoječih hidroelektrarn, ki pa mora biti sprejemljiva za naravo.

Več...

Alpe na poti k energijski trajnosti

Alpe morajo do leta 2050 postati neodvisne od uvoza energije. Da je omenjeni cilj smiseln in da ga je možno doseči, dokazujejo številni primeri in študije. Na CIPRINI letni konferenci, ki bo potekala med 15. in 17. septembrom v Bovcu, bomo tematiko energijske samostojnosti še poglobili.

Več...

Arhiv

Sporočila za medije iz leta 2009 in prej najdete v arhivu.