Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Skupaj mislimo naprej

16.04.2018
O socialnih inovacijah danes že vsi razpravljajo. Kaj sploh so socialne inovacije, kakšne koristi prinašajo za alpsko družbo in zakaj jih ta potrebuje, kaže letno poročilo CIPRE International za leto 2017. Pri tem je jasno, da izzivov sodobnega časa ni mogoče rešiti le s tehničnim napredkom, temveč je pri tem potrebno aktivno sodelovanje celotne družbe.
Image caption:
Maya Mathias, Kaspar Schuler, Magdalena Christandl, Andreas Pichler, Gregor Novak, Hugo Quaderer, Barbara Wülser

Izzivov sodobnega časa na območju Alp, kot so odseljevanje prebivalstva, boj proti podnebnim spremembam, mobilnost ali poraba naravnih virov, ni mogoče rešiti le s tehničnim napredkom, temveč so za to nujne tudi spremembe v družbi. Področja socialnih inovacij, ki velja za eno ključnih tem delovanja, se CIPRA loteva z vidika družbe in potencialov, ki jih ta premore. Socialne inovacije vključujejo nove načine, kombinacije in oblike družbenega sožitja, s katerimi lahko spodbujamo trajnostni razvoj, prakso dobrega upravljanja in kakovostno življenje na območju Alp.

Kot poudarja Katharina Conradin, predsednica CIPRE International, potrebujemo predvsem samoiniciativnost, nove oblike sodelovanja in čim več idej, s katerimi bi spremenili socialne in tudi gospodarske prakse. V letnem poročilu 2017 CIPRA International tako izpostavlja možne načine reševanja teh problemov.

Nalezljive ideje

S projekti in pobudami na področju ključnih področij svojega delovanja, kot so narava in človek, gospodarstvo v preobratu in socialne inovacije, se CIPRA International loteva novih pristopov. Tako so na delavnicah, ki so se zvrstile v okviru projekta I-LivAlps v dolini Maire v Italiji in Schellenbergu v Lihtenštajnu, mladi skupaj s strokovnjaki in predstavniki posameznih držav razpravljali o aktualnih vprašanjih. Skupaj so raziskovali okvirne pogoje in razvojne potenciale ter razvijali rešitve za področji delovanja „prebivanje in zaposlitev“ ter „socialne inovacije“.

Za 27-letno udeleženko Cristino Dalla Torre iz Italije je za trajnostno naravnane spremembe nujno predvsem sodelovanje širše skupnosti – nekdo mora najprej razviti idejo, ta pa je dobra le, če je z njo mogoče navdušiti tudi druge.

V navzkrižju sprememb

Tudi Andreas Pichler, direktor CIPRE International, je prepričan: «Kjer prihaja do sprememb, prihaja tudi do trenj in konfliktov, iz takih navzkrižij pa ponovno nastajajo nove možnosti.»

Ena od priložnosti za raziskovanje novih možnosti je tudi letna strokovna konferenca, ki bo 25. in 26. maja 2018 potekala na Bledu v Sloveniji z naslovom Alpski turizem – vključuje kakovost življenja. Pozornost bo tokrat posvečena vprašanju, kako lahko ljudje v Alpah med seboj uskladijo turistični razvoj, okolje in kakovost življenja. CIPRA International bo konferenco organizirala v sodelovanju s CIPRO Slovenija in Omrežjem občin Povezanost v Alpah.

Pred vrati so tudi kadrovske spremembe. Junija 2018 bo mesto dosedanjega direktorja Andreasa Pichlerja prevzel Kaspar Schuler (CH), ki ima dolgoletne izkušnje in raznolike kompetence na področju okolja, pred tem pa je bil zaposlen v Greenpeace Švica.

 Letno poročilo lahko v natisnjeni ali elektronski obliki (v pdf) naročite pri CIPRI International na tel. +423 237 53 53, e-naslovu [email protected] ali na spletu www.cipra.org/letno-porocilo

Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova: www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije/sporocilo-za-medije.

Za vprašanja vam je na voljo:

Barbara Wülser, Namestnica direktorja CIPRE International
+423 237 53 11, [email protected]

Maya Mathias, Sodelavka za odnose z javnostmi CIPRE International
+423 237 53 03, [email protected]