Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Ko nastajajo in uspevajo ideje

19.04.2018
Kako naj se alpska družba organizira, da bo sposobna podpreti nov način življenja in gospodarjenja? Kaj potrebujejo ljudje, da si bodo za družbeno aktivno prizadevanje na način, da bodo izhajali iz inovativnih pristopov, in kako lahko tovrstne pobude pripomorejo k uveljavitvi trajnostnega razvoja? CIPRA je pripravila interaktivno predstavitev in spletni dosje, s katerima želi ponazoriti, kako lahko socialne inovacije ustvarjajo pot v prihodnost.
Image caption:
© Johannes Gautier

Medtem ko se Marko želi preseliti na podeželje in nima dovolj poguma ter vizije, se Susanne sprašuje, kako uporabiti številne prazne objekte, Arzu pa se ob pogledu na lokalne proizvode, domačo kuhinjo in tradicionalne običaje spominja svoje domovine Turčije.

Te in druge osebe, ki nastopajo v fiktivni zgodbi, kažejo, kako lahko nov način razmišljanja pripelje do rešitev zaobstoječe probleme. V svoji interaktivni predstavitvi Socialne inovacije – ko nastajajo in uspevajo ideje spremlja CIPRA International uporabnike na poti do trajnostnega razvoja. Lokalni prebivalci in gostje se z izzivi soočajo skupaj in tako za odmaknjeno fiktivno regijo – Alpsko dolino – oblikujejo rešitve za vprašanja kot so npr. revitalizacija opuščenih planin, zagotavljanje storitev na lokalni ravni, način vrednotenja lokalnih tradicij.

Kaj spodbuja socialne inovacije

Tovrstnim vprašanjem in rešitvam se poglobljeno posveča spletni dosje. Alpe, ki delujejo kot delavnica, dajejo pri tem odlično podlagozanastajanje socialnih inovacij, kot so navdihujoče okolje, raznolikost prebivalstva in spoznanje, da so za preživetje potrebne stalne spremembe. Socialne inovacije so uspešne tam, kjer prenovo cenijo, spodbujajo in preizkušajo kot skupnostni proces.

Interaktivne predstavitve in spletni dosjeji so bili doslej pripravljeni za področje prostorskega načrtovanja, zimskega turizma ter prebivanja in zaposlitve na alpmonitor.cipra.org.


Za vprašanja vam je na voljo:

Barbara Wülser, namestnica direktorja CIPRE International,
tel.: +423 237 53 11, [email protected]

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 19.4.2018 Sporočilo za medije, 19.4.2018
shranjeno pod: Socialne inovacije