Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Področje delovanja: socialne inovacije

09.03.2018

»Alpska delavnica« je dobro opremljena. Spodbudno okolje, raznolikost prebivalstva in spoznanje, da so za preživetje potrebne stalne spremembe, so dobra podlaga za socialne inovacije. Te so uspešne tam, kjer prenovo cenijo, spodbujajo in preizkušajo kot skupnostni proces.

Skupno razmišljanje in delovanje krepita socialno kohezijo. Ljudje odkrivajo in razvijajo nove oblike komuniciranja in sodelovanja, nove vloge posameznika in skupnosti, to pa vpliva na odnose, norme in vrednote. Nov način razmišljanja prinaša nove rešitve za stare probleme. Dokaz za to so t. i. kavarne popravljalnice (repair cafe), kooperativni modeli ohranjanja delovnih mest ali množično financiranje (crowd funding).

V Alpah čakajo na rešitev številni problemi, kot so urbanizacija, odseljevanjepodnebne spremembe, čezmerna rast mobilnosti, izguba identitete zaradi pričakovanj množičnega turizma. Odseljujejo se praviloma inovativni posamezniki, ki v svojem domačem kraju ne vidijo več perspektive. Včasih njihovo mesto zapolnijo priseljenci. V alpskih urbanih regijah so pogosto kvalificirani in finančno močni tuji državljani tista skupina, ki s seboj prinaša novo znanje in pobude. V odročnejših regijah gre večinoma za mlade iz mestnega okolja, ki iščejo nov način življenja v preprostosti in odmaknjenosti, želijo pobegniti pred stresom zaradi prenatrpanosti velikih mest, v perifernih območjih pa najti neizkoriščen prostor in cenovno ugodna zemljišča. S seboj prinašajo inovativni duh in povezovalne mreže, ki segajo čez meje alpskega območja in Alpam prinašajo inovativno sposobnost. Vprašanje ostaja, ali bo ta potencial tudi dejansko izkoriščen.

Trajnostni razvoj »od spodaj«

Kdor išče alternativen način življenja, potrebuje domišljijo; kdor domišljijo uporabi za zasebno življenje, jo bo morda uporabil tudi za skupnost. Priseljenci in domačini skupaj razvijajo komplementarne oblike gospodarske dejavnosti. Civilna moč delovanja se ne hrani le z denarjem, temveč tudi s časom in kompetencami, ki jih je vsak pripravljen dati na razpolago. CIPRA bo v okviru projekta alpMonitor obravnavala tudi področje delovanja 'socialne inovacije' in pri tem izhajala iz naslednjih vprašanj: kako naj se organizira alpska družba, da bo obvladala izzive in da bo postala odprta za nove poti, kaj potrebujejo ljudje, da si bodo za družbo prizadevali z inovativnimi pristopi, kako ustvariti pogoje, da bodo ljudje občasno aktivno sodelovali, a se nato spet umaknili, ne da bi to pomenilo izgubo ugleda, ter kako lahko tovrstne pobude prispevajo k trajnostnemu razvoju?

Kako nastajajo in uspevajo ideje

Medtem ko se Marko želi preseliti na podeželje in nima dovolj poguma ter vizije, se Susanne sprašuje, kako uporabiti številne prazne zgradbe. Interaktivna predstavitev usmerja uporabnika na poti do trajnostnega razvoja. Osebe, ki nastopajo v fiktivni zgodbi, kažejo, kako lahko nov način razmišljanja pripelje do rešitev za obstoječe probleme. Lokalni prebivalci in gostje se z izzivi soočajo skupaj in tako za odmaknjeno fiktivno regijo Alpsko dolino

Viri in nadaljnje informacije:

shranjeno pod: Socialne inovacije

Predstavitev

Image caption:

Druge informacije