Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Socialne inovacije na območju Alp

18.04.2018
Image caption:
© Johannes Gautier

Zakaj socialne inovacije?

Odseljevanje prebivalstva, podnebne spremembe, mobilnost in poraba naravnih virov so družbeni izzivi, ki zahtevajo nove strategije, na podlagi katerih bo mogoče udejanjati trajnostni razvoji v Alpah. Zgolj s tehničnim napredkom se jih ne da rešiti, saj so za to nujne tudi družbene spremembe.

Krize prinašajo priložnosti in so dobra podlaga za nastajanje socialnih inovacij. V kriznih obdobjih se določajo novi koraki za nadaljnjo pot, krepijo se odnosi, prav tako se na novo opredeljujejo vrednote. Socialne inovacije vsebujejo nove načine, kombinacije in oblike sobivanja v družbi, ki lahko spodbujajo trajnostni razvoj, načelo dobrega upravljanja in kakovostno življenje v Alpah, poleg tega pa ponujajo tudi rešitve, ki se istočasno odzivajo na družbene potrebe in vodijo v oblikovanje novih kompetenc in odnosov. Mreže in strukture je tako mogoče okrepiti, rabo družbenih, ekonomskih, ekonomskih in ekoloških virov pa optimizirati.

Kar šteje, je učinek

Socialne inovacije so vedno obstajale. Svoj čas so to bil vzgojno-varstveni zavodi ali pa sindikalna združenja. Novo je pravzaprav le poimenovanje ter možnosti in perspektive, ki jih poimenovanje odpira. Dejstvo, da so socialne inovacije postale moden izraz, prinaša priložnosti, kot so npr. nove možnosti financiranja, lahko pa povzroči tudi težave. Različne definicije in razlage nas lahko privedejo v skušnjavo, da se bomo preveč osredotočali na sam pojem, namesto da bi bila proces in učinek tista, ki bi jima morala biti posvečena pozornost.

Ideja sama še ni socialna inovacija. O socialnih inovacijah lahko govorimo šele takrat, ko imajo pozitivne učinke za družbo in v njej. Če želimo spodbuditi proces nastajanja socialnih inovacij, se moramo osredotočiti na akterje in njihova dejanja ter poskrbeti, da bo aktivno sodelovanje ljudi tudi prepoznavno. V vsakem primeru pa socialne inovacije potrebujejo močno in angažirano civilno družbo.

Alpska delavnica

Deloma ekstremna življenjska okolja, tveganja za pojav naravnih nesreč, občutne razlike med središči in perifernimi območji kakor tudi izrazita kulturna pestrost so v Alpah od nekdaj zahtevali ustvarjalno in prilagodljivo ravnanje z družbenimi izzivi. Po eni strani lahko na Alpe zaradi svojevrstne lokalne strukturiranosti manjšega obsega gledamo kot na nekakšno delavnico, kot da bi šlo za neke vrste razvojni in poskusni laboratorij za socialne inovacije. Po drugi strani pa so socialne inovacije na podeželskih, odročnejših predelih posebnega pomena, a kaj ko določene storitve in podpora države včasih meja središč ne presegajo.

 

Viri in nadaljnje informacije:

Predstavitev

Druge informacije