Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nareč ja v Alpah

13.08.2009 / alpMedia
Na spletni strani Delovne skupnosti alpskih dežel (ARGE Alp) je na ogled prvi "govoreč i" atlas nareč ij v nemškem jezikovnem prostoru v Alpah.
Akustič na primerjava generacij omogoč a vpogled v razvoj nareč ij.
Image caption:
Akustič na primerjava generacij omogoč a vpogled v razvoj nareč ij. © Christiane Nill/ pixelio.de
V spletnem atlasu lahko brezplač no in le s klikom na digitalno karto Alp slišimo različ ne izraze in stavč ne konstrukcije iz različ nih krajev in jih med seboj tudi primerjamo. Slišimo lahko govorce iz švicarskega Graubündna, avstrijskega Vorarlberga, Južne, severne in vzhodne Tirolske in Salzburga pa vse do bavarskega prostora in Trentina. Nareč ni atlas poleg tega vsebuje informacije o določ anju jezikovnih meja in nareč nih prostorih v Alpah. Pobudo za projekt je dala - prav tako tudi finanč na sredstva - Delovna skupnost alpskih dežel in si pri tem postavila cilj, da bi širši javnosti tako omogoč ila vpogled v jezikovno raznolikost in kulturne korenine alpskih dežel. Povezava do atlasa:
www.argealp.org/fileadmin/www.argealp.org (de)
Vir: www.stol.it/Artikel/Kultur/Bildung (de)