Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zadetki iskanja

26 prispevkov, ki ustrezajo kriteriju iskanja
Filtriraj zadetke
Tip prispevka

Novi prispevki odUrejeno po pomembnost · datum (najprej najnovejši) · v abecednem redu
Prebivanje in zaposlitev na območju Alp
Ki se nahaja v Dosjeji
Glasbeniki, ki prestopajo meje
Orkestra Tétras Lyre iz Francije in Godbeno društvo rudarjev iz Idrije v Sloveniji med seboj ločujejo materni jezik, življenjsko okolje in 800 kilometrov razdalje, a že novembra se bodo njuni člani in članice srečali na skupnem koncertu, ki bo tokrat prvič v Chambéryju. Posnetek prvega nastopa devetdesetih nadarjenih, deloma zelo mladih glasbenikov, med katerimi so tudi posamezniki z motnjo v duševnem razvoju, pa si lahko za pokušino že danes ogledamo na domači spletni strani.
Ki se nahaja v Novice
Postanek v Langeneggu
Izdelava skupnega koncepta za vzpostavitev in oblikovanje nove podobe krajevnega središča in za to potrebnega dodatnega prostora, pri čemer naj v čim širšem obsegu sodelujejo prebivalci, društva in nosilci političnih odločitev.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
Begegnungen Prättigau - Montafon
Sosednji regiji Prättigau (CH) in Montafon (A) kljub zelo podobnim kulturnim, geografskim in demografskim razmeram doslej skorajda nista imeli stikov in nista izkoristili potencialnih si-nergij pri sprejemanju skupnih ukrepov za delovanje na podrocju okolja, turizma, zgodovine in obicajev. Projekt pobude Interreg III A "Prättigau/Montafon: srecanje sosedov" naj bi tako ustvaril pogoje, da bi ob meji, ki je stoletja veljala le za locnico, prvic skupaj izdelali številne razvojne zasnove in da bi regiji tamkajšnji kulturni prostor vsaj deloma oživili s pomocjo veli-kih razvojnih možnosti
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
Integrirana oskrba starostnikov - Ludesch
Osnovno nacelo projekta je vsem prebivalcem naše obcine omogociti življenje v njihovem domacem okolju, svojcem oskrbovancev pomagati s prilagodljivimi ambulantnimi in deloma bolnišnicnimi storitvami.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
Vorderland kot življenjski prostor: izvajanje skupne socialne politike v osmih obcinah
Pri projektu "Življenjski prostor Vorderland" sodelujejo obcine Fraxern, Klaus, Laterns, Röthis, Sulz, Viktorsberg, Weiler in Zwischenwasser, ki štejejo skupaj vec kot 14.000 prebivalcev. Obcine so že l. 1975 ustanovile prostovoljno društvo Sozialsprengel Vorderland. Na podlagi potreb, ki so se pojavile pri oskrbi in negi starejših, so obcine ustanovile dom za starostnike v Röthisu, ki so ga odprli leta 1984. Kasneje so program dopolnile še z drugimi storitvam, kar je bil povod za ustanovitev neprofitnega podjetja "Sozialzentrum Lebensraum Vorderland Gemeinnützige Betriebs GmbH" Sticišce v zagotavljanju socialne pomoci osmih obcin je razširjeno in obnovljeno središce Vorderlandhus (pred tem dom za starejše obcane oz. socialni center Vorderland). K podrocju dela sodijo dejavnosti, kot so oskrba otrok in šolarjev v Vili Kamilli, dejavnosti za mlade, stanovanja za starejše, dnevna in bolnišnicna oskrba in nega starejših, razdeljevanje obrokov na domu in zagotavljanje podpore mrežam žensk.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
"Zämma leaba" - projekt za krepitev socialnega kapi-tala na lokalni ravni
V treh obcinah (Götzis, Langenegg, Zwischenwasser), ki sodelujejo pri projektu, poteka strukturirani proces v samoorganizaciji obcanov. V vsaki od obcin se potem, ko pripravijo okvirni nacrt, zacnejo izvajati številne pobude in akcije, katerih namen je okrepiti skupno življenje in sožitje ter spodbuditi cim vecje število ljudi k sodelovanju in skupnemu ustvarjanju. Pilotni projekt je konkreten odgovor na demografske spremembe, ko sožitje ni vec nekaj samoumevnega in se vezivo socialne skupnosti trga.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
Vision Lebensqualität
Ki se nahaja v Publikacije
Pogajanja pri okoljskih konfliktih
Ki se nahaja v Publikacije
Obsežna raziskava o gorskih območjih v Evropi
Evropska komisija je pred kratkim objavila rezultate raziskave o gospodarskem in socialnem položaju gorskih območij v Evropi. V raziskavi so bile opravljene temeljite analize gorskih območij v 29 evropskih državah, med drugim v dosedanjih in desetih novih državah članicah EU ter v Švici.
Ki se nahaja v Novice