Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Program razvoja aglomeracij v kantonu Luzern

06.12.2005
Ur. - Kot predvideva program razvoja aglomeracij v kantonu Luzern, naj bi zlasti obsežni projekti gradnje cest na območju urbanih aglomeracij zagotovili boljše pogoje za poselitev, razvoj prometa, okolje in gospodarstvo.
Program zahteva izravnavo cestnih kapacitet in spodbujanje javnega prometa, še zlasti avtobusnega, s pomočjo zasnove reševanja prometa, ki bo dala prednost gradnji cest. Zaradi pospeševanja javnega prometa je načrtovana širitev sistema cest, kar bi dosegli z velikimi projekti, npr. z izgradnjo obvoznic in avtocestne povezave v smeri od severa proti jugu. Posamezne organizacije, kot sta WWF in švicarski prometni klub, ter gibanje "chance21" so že izrazili kritiko, da gradnja cest le pospešuje individualni motorizirani promet in da ne bo mogoče doseči preusmeritve pri uporabi prevoznih sredstev (modal split) v korist javnega prometa. Izkušnje namreč kažejo, da večje cestne kapacitete vplivno območje mesta le povečujejo in s tem povzročajo še več prometa, tako da so ustvarjene dodatne kapacitete v kratkem času ponovno izčrpane. Aglomeracijskemu programu zato očitajo, da se je napačno lotil osnovnega problema, tj. rasti individualnega motoriziranega prometa, in da namesto vzrokov preprečuje simptome. Posledica nezadržne rasti poselitve in same poselitvene strukture tega prostora, kjer so posamezne oblike rabe razmeščene po različnih lokacijah (bivanje, zaposlitev, nakupovanje, prosti čas) in iz katere program razvoja aglomeracij tudi izhaja, sta še večja mobilnost in rast prometa. Namesto da bi iz programa izločili prometno intenzivne vrste rabe in spodbudili strukturo kratkih prevoznih poti, so se v zadnjih letih pojavile številne rabe prostora, ki mobilnost le še spodbujajo (nakupovalna središča, multipleks središča itd.). Zaradi negativnih vplivov na okolje, ki so povezani s tem, in zaradi obremenjevanja okolja s hrupom je tako na območju luzernske aglomeracije kakovost življenja dolgoročno negotova.

***************************************************************

Protokol Alpske konvencije o urejanju prostora in trajnostnem razvoju:
Clen 9 (5) d): Programi oziroma nacrti za urejanje prostora in trajnostni razvoj upoštevajo […] ukrepe za umiritev prometa in po potrebi za omejitev prometa z motornimi vozili.
Clen 1, c): Cilji urejanja prostora in trajnostnega razvoja alpskega prostora so: […] varcna in za okolje sprejemljiva raba virov in prostora.