Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sounding Board

18.01.2018
Image caption:

Ostajamo inovativni in ustvarjamo novo miselnost

Delovanje CIPRE je usmerjeno v prihodnost. V središču naših prizadevanj je življenje v Alpah, ki bo privlačno in perspektivno tudi za prihodnje generacije. Cilj, ki pa ga bomo lahko dosegli le, če bomo delovali odločno, ciljno usmerjeno in z vizijo. Sounding Board podpira CIPRO International v stalnem procesu krepitve njene vloge kot pionirke na področju trajnostnega razvoja na območju Alp, pri uveljavljanju njenega položaja in povezovanju z drugimi organizacijami.

Kako?

CIPRA International danes redno sodeluje z vidnimi posamezniki z različnih strokovnih in delovnih področij, v okviru odbora pa se bo to sodelovanje še okrepilo. Predstavniki CIPRE International in zunanji sodelavci se sestajajo enkrat letno in ob tej priložnosti podajo oceno strategij, aktivnosti in tem, s katerimi se bo ukvarjala CIPRA. V okviru odbora se ciljno odpiramo zunanjim mnenjem in znanju, saj nam to omogoča, da prepoznamo lastne slabosti, prednosti in sinergije ter ustrezno ukrepamo.

Kdo?

Sounding Board sestavlja osem do petnajst predstavnikov različnih strokovnih in delovnih področij. Ti k sodelovanju pristopijo na povabilo upravnega odbora CIPRE International po posvetovanju z nacionalnimi predstavništvi CIPRE. Mandat članov traja dve leti. Člani so neodvisni in v CIPRI ne opravljajo nobene funkcije. Sodelovanje članov v odboru je prostovoljno in ima le posvetovalno vlogo.

 

Sounding Board CIPRA – člani in članice

Jens Badura je kulturni filozof in kulturni menedžer. Je ustanovitelj in direktor podjetja berg_kulturbüro (www.bergkulturbuero.org) s sedežem v Ramsauu pri Berchtesgadnu, na Züriški visoki šoli za umetnost (ZHdK) pa je vodja creativealps_lab. Badura je pobudnik in vodja projektov, namenjenih iskanju ravnovesja med ustvarjanjem dodane kulturne vrednosti in trajnostnim razvojem na območju Alp.

Bernard Debarbieux, profesor politične in kulturne geografije ter urbanega in regionalnega prostorskega načrtovanja, se ukvarja z ustvarjanjem geografskega znanja, prostorskim načrtovanjem in okoljsko politiko. Pri svojem raziskovanju se osredotoča na preučevanje gorskih regij z regionalne, nacionalne in globalne ravni.

Andreas Muhar iz Inštituta za razvoj pokrajine ter načrtovanje prostega časa in varstva narave pri Univerzi za naravne vire in biotehniške znanosti (BOKU) na Dunaju/A se pri svojem delu posveča izzivom in perspektivam trajnostnega razvoja pokrajine, ukvarja se tudi z vprašanjem, kako lahko organiziramo procese trajnostnosti.

Irmi Seidl vodi znanstveno-raziskovalno enoto za ekonomske in družbene vede v Švicarskem inštitutu za raziskovanje gozda, snega in pokrajine (WSL) in na züriški univerzi predava ekološko ekonomijo. Seidlova se ukvarja s temami, povezanimi s transdisciplinarnim raziskovanjem okolja, prav tako pa tudi z oblikovanjem vizij in idej o družbi, ki ni odvisna od gospodarske rasti.

Martin Strele je direktor neprofitne organizacije kairos (www.kairos.or.at) s sedežem v Bregenzu/A, katere poslanstvo je razvoj prototipov, ki svet spodbujajo v skladu z načeli okoljske in družbene sprejemljivosti. kairos sodeluje s številnimi partnerji iz javnega in zasebnega sektorja.

Kirsten Koop je profesorica humane geografije in regionalnega načrtovanja na Univerzi Grenoble Alpes. Ukvarja se s teorijami razvoja in tranzicije, družbenimi inovacijami in teritorialnimi spremembami ter izvaja transdisciplinarne raziskave. Trenutno je direktorica združenja "Inovacije in teritorialne spremembe v gorskih regijah" - ITTEM.

Olivia Bina je višja sodelavka na Inštitutu za družbene vede Univerze v Lizboni in članica Svetovne akademije umetnosti in znanosti. Njeno delo prispeva k interdisciplinarnemu raziskovanju poti, ki uravnavajo vedno pametnejšo rast in tehnologijo z okrevanjem neomejenega potenciala povezanosti med človekom in naravo, kar odraža njeno raznoliko ozadje, ki združuje politologijo, ekološko ekonomijo, človeško geografijo, študije prihodnosti in krajinsko arhitekturo.