Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Prostorsko načrtovanje - ključ do trajnostrnega razvoja?

27.09.2017
Prostor ni brezmejen in to velja zlasti za Alpe. V prostorskem načrtovanju si nasproti stojijo različne potrebe in različna pričakovanja. Pa jih je mogoče med seboj združevati? Prostor za razpravo in izmenjavo stališč o tovrstnih vprašanjih bo tokrat ponudila letna strokovna konferenca CIPRE, ki bo pod naslovom Alpske prostorske sfere – naravne meje, brezmejne možnosti letos potekala 29. in 30. septembra v Innsbrucku/A.
Image caption:
Innsbruck/A

V Alpah imamo lahko dostopna območja, ki so podvržena velikim pritiskom z vidika rabe, po drugi strani pa periferna območja, za katera je značilna visoka stopnja odseljevanja. Tak razvoj se zrcali tako v pokrajini kot tudi v politiki: medtem ko infrastruktura ponekod že dosega meje zmogljivosti, se drugod že postavlja vprašanje, kakšno naj bo v prihodnje njeno financiranje. V prostorskem načrtovanju bi se morale vse niti spletati v skupen, enoten vzorec, a življenjski slogi, načini gospodarjenja in usihajoči naravni viri se pri tem kažejo kot precejšen izziv. Peter Haßlacher, predsednik CIPRE Avstrija, poudarja: »Vsi akterji si morajo prizadevati, da bo oblikovanje oz. razvijanje prostorskega načrtovanja usklajeno z družbenimi izzivi. Zaradi deloma dramatičnih okvirnih pogojev in dolgoletnih zamud bo moralo prostorsko načrtovanje postati prednostna politična naloga na vsealpski ravni.« CIPRA zato vse zainteresirane vabi, da v Innsbrucku 29. in 30. septembra 2017 sodelujejo v razpravi o statusu in položaju prostorskega načrtovanja. Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v štiri alpske jezike.

Spodbude in izmenjava

Friedrich Schindegger, avstrijski strokovnjak za prostorsko načrtovanje, bo v uvodnem predavanju izhajal iz njegovega naslova: Prostorsko načrtovanje kot javna naloga med nesporazumi in zlorabo. Kakšni naj bodo v prostorskem načrtovanju odzivi na demografske spremembe in vsa večja pričakovanja, povezana z mobilnostjo, potrošništvom, energijo ter potrebo po oddihu in sprostitvi, bo pojasnil Gianluca Cepollaro, direktor Šole za urejanje prostora in pokrajine step v Trentu.

Udeleženci okrogle mize bodo spregovorili o pogledu na »stanje« prostorskonačrtovalske politike v alpskem prostoru – v razpravi bosta sodelovala tudi Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije, in Gerlind Weber (prej BOKU Dunaj), ki za strukturno šibkejše regije zahteva aktivno pomoč. Priložnost za izmenjavo bodo tudi delavnice, ki bodo posvečene temam, kot sta zgoščevanje pozidave v dolinah, v okviru česar bo treba izpolniti številne funkcije, in problematika alpskih turističnih središč in podeželja, ki so izpostavljena pritiskom zaradi odseljevanja in rabe visokogorskega prostora. Udeleženci se bodo seznanili tudi z interaktivno študijo Alpski Log, ki se na primeru fiktivne alpske občine loteva urejanja prostora v prihodnje. V soboto sta na programu tudi strokovni ekskurziji, ki bosta omogočili vpogled v urejanje prostora na območju doline Inn in alpskega mesta Innsbruck.

Letna strokovna konferenca CIPRE bo prostorsko načrtovanje predstavila iz različnih zornih kotov, obenem pa bo spodbuda za širšo razpravo o tem področju. Katharina Conradin, predsednica CIPRE International, ob tem poudari pomen izmenjave: »Letna strokovna konferenca CIPRE deluje povezovalno za ljudi z alpskega območja in spodbuja čezmejno izmenjavo – ne pozabimo, da prostorsko načrtovanje ne pozna državnih meja!«

 

Za vprašanja vam je na voljo:

Peter Haßlacher, predsednik CIPRE Avstrija, [email protected], Tel. +43 664 122 39 40

Josef Essl, direktor CIPRE Avstrija, [email protected],  Tel.: +43 664 88 62 48 76 

Magdalena Holzer, vodja projektov CIPRE International, [email protected], Tel. +423 237 53  13 

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije, 27.9.2017 Sporočilo za medije, 27.9.2017