Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Avstrija

Nov zagon za protokol o varstvu tal

Novice

Mednarodno leto tal 2015 je bila izjemna priložnost, da Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva tal dobi nov zagon.

Naravno življenjsko okolje je treba bolje varovati

V celotnem alpskem prostoru se širi nasprotovanje pozidavi območij, ki so doslej bila manj ali pa sploh niso bila dostopna. CIPRA je k temu pozvala alpske države - njihovi predstavniki so se ta teden zbrali v nemškem kraju Murnau - in jim sporočila, da potrebujemo celovito urejanje prostora.

Ena reka, številne želje: o razprtijah okoli Alpskega Rena

Kmetijska območja, habitati malega deževnika in nemškega strojevca ali zbiralnik pitne vode? Vprašanje, katera vrsta rabe Alpskega Rena bi morala imeti prednost, je danes jabolko spora med interesnimi skupinami. Podporo pri vzpostavitvi celovitega upravljanja tekočih voda naj bi zdaj zagotovili z novim projektom EU za območje Alp SPARE.

Novice

Poziv k uveljavitvi nove politike razvoja gorskih območij

Kako okrepiti in razvijati obrobne alpske regije? Odgovore in rešitve za oblikovanje nove razvojne politike gorskih območij je CIPRA Avstrija ponudila na svoji letni konferenci in jih objavila v konferenčnem zborniku.

„Zelenim pljučem“ zmanjkuje sape

Novice

„Zelenim pljučem“ zmanjkuje sape

Da bi se živali in rastline lahko razmnoževale, se morajo seliti. Pri tem prečkajo območja, ki jih uporablja človek. Za vzpostavitev ekološkega omrežja je potrebna podpora različnih sektorjev – CIPRA je tista, ki te sektorje povezuje.

Skupna podpora Alpam

Novice

Skupna podpora Alpam

Leto 2014 je na področju alpske politike zaznamoval hiter razvoj: postavljene so bile smernice za izdelavo makroregionalne strategije za Alpe, ki naj bi na čezmejni ravni reševala skupne probleme alpskega prostora ter oblikovala inovativne projekte, specifične za Alpe, in konkretizirala okvirne pogoje.

Več kot le trajnostni turizem

Novice

Več kot le trajnostni turizem

Katera merila veljajo za sonaraven turizem v Alpah, je zdaj zapisano in pojasnjeno v novi publikaciji. Njihovo uresničevanje v praksi pa je že drugo poglavje.

V alpskih regijah ni časa za počitek

Novice

V alpskih regijah ni časa za počitek

Mejne vrednosti, ki v EU veljajo za koncentracije dušikovih oksidov, so na Južnem Tirolskem močno prekoračene, ugotavlja CIPRA. Potrebno je takojšnje ukrepanje, tudi v drugih alpskih regijah.